Sağlık

Çocuk ve sağlık

 

Hamilelikte kontrol ve doğum

Bir toplumdaki bebek ölümlerinin oranı, yaşam standardı, sağlık düzenlemeleri ve tıptaki ilerlemelerin yanında ebeveynler ve çocuklar için sosyal sigorta düzenlemeleri ve refah olanaklarıyla ilintilidir. Norveç’te bugün bebek ölümleri, hem pek çok diğer ülkeyle hem de geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığında düşüktür. Norveç’te hamile kadınların ücretsiz olarak kontrol edilmeye hakları vardır. Bu kontroller ya ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde, ya da aile doktorları tarafından gerçekleştirilir. Kontrollere gitmek isteğe bağlıdır ve amaç hamilelik süresince, doğum esnasında ve doğumdan sonra annenin ve çocuğun sağlığını garanti altına almaktır. Norveç’te hamilelik sırasında sekiz – on iki kere kontrole gitmek tavsiye edilmektedir. Çoğunluk hastanede doğum yapar ve bu ücretsizdir.

Nyfødt barn på vekt

Norveç’te yaşayan bütün çocuklar ve gençler sık sık sağlık kontrolüne çağrılırlar. Bebekliklerinden okula başlayana kadar bu kontroller ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde gerçekleştirilir. Çocuklar okula başladıktan sonra okul sağlık kuruluşunda kontrol edilir. Bütün belediyelerde de gençler için sağlık ocakları bulunmaktadır. Ana ve çocuk sağlığı merkezi ve okul sağlık kuruluşundaki hizmetler ücretsizdir.

Ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde çocuğun nasıl geliştiği kontrol edilir, normal olarak kilo alıp almadığı, görme ve işitme duyularının normal olup olmadığı ve çocuğun anlamaya ve konuşmaya başlayıp başlamadığı kontrol edilir. Çocuğun gelişiminde bir sorun varsa, ana ve çocuk sağlığı merkezi bu konuda yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur.

Norveç’te yaşayan bütün çocuklar ve gençler ciddi birtakım hastalıklara karşı aşılanmak için teklif alırlar. Aşılar, hastalıklara karşı kolay, etkin ve tehlikesiz bir biçimde koruma sağlarlar. Aşı olmak isteğe bağlıdır ancak Norveç’teki resmi makamlar ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederler.

Aşı programındaki aşılar ücretsizdir. İlave aşılar, örneğin yurt dışına seyahatte gereken bazı aşıların ücretlerini ise kendinizin ödemesi gerekmektedir.

 

Bilgiler

 

  • Her çocuğun güvenli bir ortamda yetişme hakkı vardır.
  • Sağlık kontrolu her çocuk ve genç için ücretsizdir.
  • Çocuk aşı programında her çocuk ve gence ücretsiz aşı vurulur.
  • Diş tedavisi her çocuk için ücretsizdir.
  • Çocuğun ebeveynlerinin ekonomik durumlarına bakılmaksızın her çocuk iyi bir sağlık hizmeti alacaktır.

Sağlık problemleri ya da farklı problemlerin erken farkedilmesi halinde, tekrar sağlıklı
olabilme/sağlığa kavuşabilme olasılığı daha yüksektir. Aşı bulaşıcı hastalıkları önler ve onların yok edilmesine yardımcı olur

Ana ve çocuk sağlığı ve okul sağlığı hizmeti

Ana ve çocuk sağlığı ve okul sağlığı hizmeti tüm çocuklara, gençlere ve onların ailelerine yasanın getirdiği bir hizmettir. Bu hizmet hamilelik dönemi bakımını, sıfır ve beş yaş arası çocuklar için ana ve çocuk sağlığı merkezini kapsar. Okul sağlığı hizmeti 6 ve 20 yaş arası çocukları kapsar ve sağlık merkezi gençler için hizmet verir.

Bu hizmet belediyenin halk sağlığı konusundaki çalışmasında merkezi bir rol oynar. Hem psikolojik hem de fiziksel sağlık ve sosyal koşullar için sağlığı ön plana çıkaran ve geliştiren bir çalışmadır. Bu çalışma yönlendirmeyi, sağlık araştırmasını, aşılamayı, kontrolü ve gerektiğinde havaleyi kapsar.