Helse

Eldre og helse

Alle eldre mennesker i Norge får alderspensjon. Størrelsen på denne pensjonen varierer etter tidligere arbeidsinntekter.

De fleste eldre i Norge bor i sitt eget hjem. En del får hjelp fra kommunen som for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp, eller tilbud om plass på kommunalt dagsenter. Mange klarer seg også helt på egen hånd eller bare med hjelp fra familien sin.

En eldre dame får medisinsk hjelp
Når man ikke lenger klarer seg selv kan man søke om plass på sykehjem. Men bare halvparten av folk over 90 år bor på sykehjem.

De som bruker hjemmetjenester, betaler en egenandel for disse tjenestene. Kommunen betaler resten av det tjenesten koster. Hvor stor egenandelen er, varierer mye fra kommune til kommune.

Personer som bor på sykehjem, betaler også en egenandel. En sykehjemsplass koster totalt ca. 800 000 kroner i året. Hvor mye brukeren selv betaler, er avhengig av inntekt.

Eldre person i rullestol Eldre mann på sykehjem

Eldre mennesker har ofte spesielle helseproblemer:

  • Når vi blir eldre, blir kroppen mer sliten. Vi har kanskje mer vondt i muskler og ledd, og vi orker ikke å gjøre så mye som før. Dette kan igjen føre til depresjon og isolasjon.
  • Ca. 100 000 eldre mennesker i Norge lider av depresjoner. Dette kan skyldes at helsa generelt er dårligere enn før. Men det kan også skyldes ensomhet og isolasjon.
  • Det er vanlig at hukommelsen svikter hos eldre mennesker, og mange utvikler demens. Demens er en tilstand der hjernen er skadet, og både hukommelse, følelsesliv og sosial funksjonsevne blir skadet.
  • Noen mister matlysten når de blir eldre. Dette kan føre til at de blir underernærte eller feilernærte. Da kan immunforsvaret bli dårligere, slik at de lettere blir utsatt for sykdommer eller infeksjoner.

Fakta

Folkehelsa

Folkehelsa i Norge har blitt vesentlig bedre i løpet av de siste 100 årene. Dette skyldes i stor grad at velferdssamfunnet har utviklet seg og gitt flere og flere stadig bedre muligheter for å leve gode og trygge liv. Folk i Norge lever lenger i dag enn tidligere. Mange eldre er også friskere enn før. Dette gir mulighet til å leve et godt og aktivt liv lenge.