สุขภาพ

ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุทุกคนในนอร์เวย์ได้รับเงินบำนาญการเกษียณอายุ จำนวนเงินบำนาญนี้แตกต่างกันไปตามรายได้ในอดีต

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศนอร์เวย์อาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเอง บางคนได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลเมือง เช่น ได้รับการดูแลพยาบาลที่บ้าน (hjemmesykepleie) การช่วยเหลือที่บ้าน (hjemmehjelp) หรือเข้าร่วมในศูนย์ดูแลตอนกลางวันสำหรับผู้ใหญ่ของเทศบาลเมือง (kommunalt dagsenter) หลายคนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวของพวกเขา
En eldre dame får medisinsk hjelp
เมื่อบางคนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ พวกเขาสามารถเข้าไปอยู่ในสถานดูแลคนชรา อย่างไรก็ตาม เพียงครึ่งหนึ่งที่อายุเกิน 90 ปีอยู่ในสถานดูแลคนชรา

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและการดูแลพยาบาลที่บ้านจะเป็นการจ่ายร่วมกันสำหรับบริการเหล่านี้ เทศบาลเมืองจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวนเงินของการจ่ายร่วมกันแตกต่างกันมากในแต่ละเทศบาลเมือง

บุคคลที่พักอาศัยอยู่บ้านพักคนชรา ต้องจ่ายส่วนตัวด้วย การพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชรานั้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 โครนต่อปี จำนวนเงินที่ต้องจ่ายส่วนตัวนั้น ขึ้นอยู่กับรายได้ของบุคคลนั้น ๆ
Eldre person i rullestol Eldre mann på sykehjem

ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสุขภาพเฉพาะ:

  • เนื่องจากเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราเริ่มเสื่อมลง เราอาจปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆและไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่าเมื่อก่อน สิ่งนี้สามารถนำไปสูภาวะซึมเศร้าและการแยกตัวมาอยู่คนเดียว
  • ผู้สูงอายุประมาณ 100,000 คนในนอร์เวย์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุจากสุขภาพไม่ดี แต่ก็ยังอาจมีสาเหตุมาจากความโดดเดียวและการแยกตัวมาอยู่คนเดียวด้วย
  • เป็นธรรมดาสำหรับผู้สูงอายุที่จะสูญเสียความจำและหลายคนกลายเป็นโรคสมองเสื่อม โรคสมองเสื่อมเป็นผลมาจากสมองถูกทำลาย ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความทรงจำ การใช้ชีวิตโดยใช้อารมณ์เป็นใหญ่ และความสามารถเกี่ยวกับหน้าที่ทางสังคม
  • บางคนสูญสัยความอยากอาหารเมื่อมีอายุมากขึ้น พวกเขาอาจขาดสารอาหารหรือสุขภาพไม่ดีเพราะทานอาหารไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอ และเสี่ยงมากต่อโรคและการติดเชื้อ

 

ข้อเท็จจริง

สาธารณสุข

สาธารณสุขในนอร์เวย์ปรับปรุงอย่างมาในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา เหตุผลที่สำคัญคือการพัฒนาของรัฐสวัสดิการและโอกาสที่ดีขึ้นและมากขึ้นในการมีชีวิตอยู่ที่ดี ปลอดภัย ผู้คนในนอร์เวย์วันนี้มีชีวิตอยู่นานกว่าในอดีต ผู้สูงวัยหลายคนสุขภาพดีกว่าคนรุ่นก่อน ด้วยเหตุนี้ พวกเขาสุขภาพดีและชีวิตกระฉับกระเฉงยาวนานขึ้น