Helse

Psykisk helse

Psykiske plager kan ramme alle mennesker i ulike perioder i livet. Det kan være mange årsaker til at man utvikler psykiske lidelser. Det kan være vanskelige situasjoner i livet, som familieproblemer eller en problematisk arbeidssituasjon. Noen ganger kan psykiske lidelser komme etter kriser, dødsfall, ulykker eller opplevelser i krigssituasjoner. Noen personer kan være arvelig disponert for å utvikle psykiske lidelser, og stress kan være en utløsende faktor.

Synet på psykisk helse har endret seg over tid. I dag vil et flertall av Norges befolkning ha en åpen og forståelsesfull holdning til psykisk sykdom. Folk flest mener at psykisk syke må få behandling og hjelp fra helsevesenet på lik linje med de som har fysiske lidelser. Man har også tro på at det er mulig å bli frisk av psykiske lidelser.

Migrasjonsprosessen

De fleste mennesker som flytter til et nytt land, opplever det vi kaller en psykisk migrasjonsprosess: I den første perioden er livet bra, og man er positivt innstilt til det nye landet. Etter en tid vil mange føle seg deprimert og ha mange negative tanker om det nye landet. Etter hvert vil livet stabilisere seg for de fleste.