Caafimaadka

Caafimaadka maskaxda

Cudurada maskaxda waxay ku dhici karaan dadka oo dhan waqtiyo kale gedisan noloshooda. Sababo badan ayaa dhaliyo in qofka ay ku dhacaan cudurada maskaxda. Waxaa ka mid ah dhibaatooyinka xagga nolosha, dhibaatooyin xagga qoyska, dhibaatooyin xagga shaqada. Mar marka qaarkii cudurada maskaxda waxay ka dhashaan dhibaatooyin, sida geeri, shil, ama in qofku la kulmo xaalado dagaal. Dadka qaarkii farac ayey u leeyihiin oo waxay ka dhaxli karaan waalidkood. Shaqada badani way keeni kartaa cudurka maskada.

Aragtida laga qabay cudurada maskaxda way is bedeshay waqtiyadii dembe. Maanta dadka inta badan Noorway way fahamsan yihiin cudurada maskaxda. Dadka inta badan waxay qabaan in dadka qaba cudurada maskaxda ay helaan daawooyin iyo kaalmo la mid ah midda qofka xanuun jir hayo. Dadkuna waxay rumaysan yihiin in laga bogsanaan karo cudurka maskaxda.

Dhibaatooyinka qaxitaanka

Dadka inta badan ka haajira wadankooda oo taga wadan cusub waxay la kulmaan waxa loo yaqaan dhibaatooyinka maskaxda ee qaxitaanka. Waqtiga ugu horeysa noloshoodu way wanaagsan tahay, way jeclaanayaan wadanka cusub. Muddo ka dib waxay dareemayaan caloolxumo iyo inay maskaxdoodu ka buuxsanto waxyaale xun ee wadanka cusub. Muddo ka dibna noloshoodu waxay la qabsanaysaa wadanka cusub.