ጥዕና

ኣእምሮኣዊ ጥዕና

ስነኣምራዊ ጸገማት ንኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሂወት ከጋጥሞ ይኽእል። ስነ-ኣእምራዊ ሕማማት ዘኸትል ጠንቅታት ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ። ከቢድ ኩነታት ሂወት ክኸውን ይኽእል፣ ሽግራት ስድራቤት ወይ ኣጸጋሚ ኩነታት ስራሕ። ሓንሳብ ሓንሳብ ስነ-ኣእምራዊ ሕማማት ድሕሪ ቅልውላው፣ ሞት፣ ሓደጋ ወይ ተመኩሮታት ኩነታት ኲናት ክመጽእ ይኽእል። ገሊኦም ሰባት ብተወርሶ ንስነ-ኣእምራዊ ሕማማት ዝተቓልዑ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ስትረስ ንባዕሉ ሓደ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል።

ኣብ ስነ-ኣእምራዊ ጥዕና ዘሎ ኣረኣእያ ምስ ግዜ ተቐይሩ እዩ። ሎሚ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኖርወይ ኣብ ስነ-ኣእምራዊ ሕማም ግሉጽን ርድኢት ዝመልኦ ኣረኣእያ ኣለዎም ። ስነኣእምራዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ማዕረ ኣካላዊ ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓገዝን ሕክምናን ክረኽቡ ኣለዎም በሃልቲ እዮም መብዛሕትኦም። ሰብ ካብ ስነኣእምራዊ ሕማም ክሓዊ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ።

መስርሕ ፍልሰታ

መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ሓድሽ ሃገር ዝግዕዝ ስነኣእምራዊ ፍልሰታ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ውን የጋጥሞ እዩ። ኣብ መጀመርታ እዋን ሂወት ጽቡቕ ይኸውን፣ ኣብቲ ሓድሽ ሃገር ውን ኣወንታዊ ኣረኣእያ ይህልወካ። ድሕሪ ገለ ግዜ ብዙሓት ጭንቀት ይስመዖም፣ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ሃገር ኣሉታዊ ሓሳባት ይመጾም። ምስ ግዜ ሂወት መብዛሕትኦም ይረጋጋእ እዩ።