Sức khoẻ

Sức khoẻ tâm thần

Nhiều chứng bịnh tâm thần có thể xảy ra với mọi người ở nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Có thể có nhiều nguyên do phát sinh những chứng bịnh tâm thần. Có thể là những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống, như khó khăn gia đình hoặc khó khăn về hoàn cảnh việc làm. Đôi khi những chứng bịnh tâm thần có thể xuất hiện sau các cơn khủng hoảng, có người từ trần, tai nạn hoặc các trải nghiệm trong những hoàn cảnh chiến tranh. Có người có thể bị di truyền để phát triển những chứng bịnh tâm thần, và sự căng thẳng có thể là yếu tố khởi phát.

Quan niệm về sức khoẻ tâm thần đã thay đổi theo thời gian. Ngày nay đa số người dân Na uy có thái độ cởi mở và thông cảm về bịnh tâm thần. Hầu hết mọi người đều nghĩ là những người bị bịnh tâm thần cần phải được chữa trị và giúp đỡ của cơ quan y tế ngang hàng như những người bị bịnh về thể xác. Người ta cũng tin rằng có thể bình phục khỏi các chứng bịnh tâm thần.

Tiến trình di dân

Hầu hết những người di chuyển đến một đất nước mới đều trải qua điều mà chúng ta gọi là một tiến trình tâm lý khi di cư: Vào thời gian đầu, cuộc sống tốt đẹp, và người ta có thái độ lạc quan về quê hương mới này. Sau một thời gian, nhiều người cảm thấy chán chường và có nhiều suy nghĩ tiêu cực về quê hương mới đó. Dần dần cuộc sống sẽ trở nên ổn định với hầu hết mọi người.