بهداشت

پیشگیری از مریضی

وضعیت سلامتی و نحوه زندگی ما در اغلب موارد با هم در ارتباط می باشند.

  • تغذیە سالم و فعالیت بدنی شانس سالم ماندن ما را تقویت می بخشد.
  • خطر ابتلا بە سرطان و بیماری های قلبی عروقی برای افرادی كه‌ سیگار می كشند بیشتر می باشد.
  • ما در نروژ می گوییم کە یك خنده خوب زندگی را طولانی می کند.

Jente som spiser eple Folk på tur