Zdravlje

Zdravstvena preventiva

Način na koji živimo i koliko dobro zdravlje imaamo često su povezani.

  • Šanse su veće da ćemo biti zdravi duže ako jedemo zdravo i fizički som aktivni.
  • Riziko karcinoma i kardiovaskularnih oboljenja je povećan kod osoba koje puše.
  • U Norveškoj se kaže da dobar smijeh produžava život.

Djevojčica koja jede jabuku Narod u šetnji