ጥዕና

ምክልኻል ሕማማት

ኣነባብራናን ብቕዓት ጥዕናናን መብዛሕትኡ ግዜ ዝተተሓሓዘ እዩ።

  • ናይ ጥዕና መግቢ ምስ ንበልዕን ኣካላዊ ንጥፈት ምስ ነካይድን ጥዕናና ንዝነወሐ ግዜ ክንዕቅብ ዘሎ ተኽእሎ ይልዕል።
  • ሽጋራ ዘትክኹ ሰባት መንሽሮን ሕማማት ልብን ሰራውር ደምን ክሕዞም ዘሎ ተኽእሎ ይልዕል።
  • ኣብ ኖርወይ ሰሓቕ ዕድመ የናውሕ ዝብል ብሂል ኣሎ።

Jente som spiser eple Folk på tur