Vendi i punës

Puna dhe mirëqenia sociale

Se shumica prej nesh janë në punë të paguar, do të thotë të ardhura tatimore më të larta për shtetin dhe komunat. Kjo është një gjë e mirë për shoqërinë në shumë mënyra:

  • Do të ketë më shumë para për shkollë, shërbime shëndetësore, rrugë, etj.
  • Ne marrim më shumë para, për t`i bërë edhe më të mira, të mirat e mirëqenies sociale.
  • Shpenzimet e administratës shtetërore bëhen më të ulëta (më pak kanë nevojë për mëditje ditore për shkak të papunësisë, mbështetja sociale, pagesat e sigurimeve shoqërore, etj.).

Që nga fundi i viteve 1960-ta, Norvegjia ka qenë një shtet i naftës. Një shtet i naftës është një vend ku nafta dhe industria e naftës, është një industri e rëndësishme.

Të ardhurat nga prodhimi i naftës dhe gazit, po ndihmojnë për të paguar për shoqërinë e mirëqenies. Rreth një e katërta e shpenzimeve shtetërore mbulohen nga këto të hyra. Pjesa tjetër e shpenzimeve shtetërore, mbulohet nga tatimet dhe taksat.

Nuk është vetëm shoqëria që përfiton nga ajo që ne jemi në punë. Për shumicën e të rriturve është një gjë e mirë që të kenë një punë për të shkuar.

Puna mund të na jep:

  • mundësi ekonomike
  • pavarësi dhe një përditshmëri kuptimplote
  • status social dhe marrëdhënie sociale
  • mundësi për të përdorur aftësitë dhe kualifikimin
  • mundësi për të kontribuar në shoqëri dhe të ndjehemi të dobishëm

Faktet