İş hayatı

İş ve refah

Birçok insanın ücretli çalışması demek, devlete ve belediyelere yüksek vergi gelirlerinin geleceği anlamına gelir. Bu da topluma birçok anlamda artı değer anlamındadır.

  • Okula, sağlık hizmetlerine, yollara vb. daha fazla kaynak ayrılır.
  • Refah imkanlarını daha da artırmak için para oluşur.
  • Kamu giderleri düşer (işsizlik dolayısıyla ödenen günlük paralara daha az insanın ihtiyacı olur, sosyal yardım ve malüllük ödenekleri vs.).

1960 lı yılların sonuna doğru Norveç bir petrol ülkesi haline gelmiştir. Bir petrol ülkesinde, petrol ve petrol endüstrisi önemli bir sanayi sektörüdür.Norveç devleti petrol ve gaz ihracından çok para kazanmaktadır. Birçoğu, petrol gelirlerinin Norveç’in refah toplumu olmasına imkan sağladığını söylemektedir. Ama bu doğru mu?

Petrol ve gaz üretiminden elde edilen gelirlerden refah toplumu için pay ayrılmaktadır. Kamu giderlerinin yaklaşık dörtte biri bu gelirlerden karşılanmaktadır. Kalan kamu giderleri ise alınan vergi ve harçlardan karşılanmaktadır.

Bizim işimiz olmasından sadece toplum faydalanmıyor. Yetişkin insanların çoğunluğu durumlarının daha iyi olması için çalışıyor.

İşin bize verebilecekleri:

  • Ekonomik imkanlar
  • Özgürlük ve her günün anlamlı olması
  • Sosyal durum ve sosyal ilişkiler
  • Bilgi ve beceriyi kullanabilme imkanı
  • Topluma katkıda bulunarak toplumda önemli olduğumuzu hissetmek

Bilgiler