Đời sống lao động

Việc làm và phúc lợi

Càng có nhiều người có việc làm, nghĩa là thu nhập thuế của nhà nước và các công xã địa phương sẽ càng cao hơn. Đây là điều hay cho xã hội về nhiều mặt:

  • Có thêm tiền cho trường học, ngành y tế, đường xá v.v…
  • Chúng ta có tiền để làm cho các lợi ích phúc lợi thêm tốt hơn.
  • Các chi phí công sẽ giảm đi (ít người cần trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội, các trợ cấp an sinh v.v…).

Kể từ cuối thập niên 1960 Na uy trở thành một quốc gia dầu hỏa. Quốc gia dầu hỏa là một nước mà dầu hỏa và kỹ nghệ dầu là một ngành sinh kế quan trọng.

Lợi tức từ việc sản xuất dầu khí góp phần vào việc đài thọ các chi phí cho xã hội phúc lợi. Khoảng ¼ các chi phí công do các lợi tức này đài thọ. Phần còn lại được trang trải bằng tiền thuế và các lệ phí.

Không phải chỉ có xã hội mới được ích lợi khi chúng ta có việc làm. Đối với hầu hết những người trưởng thành, điều tốt đẹp là có nơi để đi làm.

Việc làm có thể đem lại cho chúng ta

  • những điều kiện kinh tế
  • sự độc lập và sinh hoạt hàng ngày đầy ý nghĩa
  • vị trí xã hội và các mối quan hệ giao tế
  • cơ hội ứng dụng năng lực và kỷ năng
  • cơ hội để góp phần vào xã hội và cảm thấy mình là những người hữu ích

Sự kiện