Arbeidsliv

Historisk utvikling

For 150 år siden var jordbruk, skogbruk og fiske de viktigste næringene i Norge. Mye har forandret seg siden da. På slutten av 1800-tallet ble det bygd fabrikker, og mange flyttet til byene og begynte å jobbe i industrien. I løpet av den første halvdelen av 1900-tallet ble det skapt mange nye industriarbeidsplasser. Samtidig reiste mange nordmenn til USA og bosatte seg der.

I 1950 jobbet 20 prosent av befolkningen med jordbruk. I dag har denne andelen gått ned til under tre prosent. Likevel produseres det mer matvarer i Norge enn før. Dette skyldes i stor grad at vi i dag har maskiner som gjør det lettere og mer effektivt å arbeide med jordbruk.

I løpet av de siste 30 årene har det igjen skjedd store forandringer i arbeidsmarkedet i Norge. Det har blant annet vært en sterk tilbakegang i antallet som jobber i industrien.

Etter at det ble funnet olje i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, ble olje- og gassproduksjon en viktig del av den norske industrien. Olje og gass betyr mye for norsk økonomi.

I dag finner vi de fleste jobbene i serviceyrkene. Det betyr at den som vil ha jobb i Norge, har gode sjanser til å få jobb i for eksempel butikk, helsevesenet, skole og barnehage eller innenfor persontransport. Mange vil også kunne finne arbeid i yrker som har med utvikling av ny informasjonsteknologi å gjøre.