Đời sống lao động

Lịch sử phát triển

Cách đây 150 năm, nông lâm ngư nghiệp là những ngành nghề chính tại Na uy. Từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi. Vào cuối thế kỷ 19, nhiều nhà máy được dựng lên, rồi nhiều người di chuyển đến các thành phố và bắt đầu làm việc trong ngành kỹ nghệ. Trong khoảng giai đoạn đầu của thế kỷ 20 đã tạo ra nhiều việc làm trong ngành kỹ nghệ. Đồng thời nhiều người Na uy di cư sang Mỹ và định cư tại đó.

Vào năm 1950 có 20% dân chúng làm việc trong ngành nông nghiệp, ngày nay tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 3%. Tuy vậy, số thực phẩm sản xuất tại Na uy lại nhiều hơn trước. Sở dĩ được như thế là vì hiện nay chúng ta phần lớn có nhiều máy cơ giới khiến việc canh nông dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trong 30 năm qua lại có những thay đổi lớn trong thị trường lao động tại Na uy. Trong đó có sự giảm bớt nhiều về số công việc trong ngành kỹ nghệ.

Sau khi dầu hỏa được tìm thấy tại Bắc Hải (Nordsjøen) vào cuối thập niên 1960, việc sản xuất dầu khí đã trở thành một phần quan trọng trong ngành kỹ nghệ Na uy. Dầu khí có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế Na uy. Việc này sẽ còn nhiều ý nghĩa cho Na uy trong tương lai cho dù người ta cũng hướng chú ý đến sự thay đổi môi trường vì những thách đố của khí hậu.

Ngày nay đa số các việc làm thuộc về ngành nghề phục vụ với. Điều này nghĩa là ai muốn có việc làm tại Na uy, sẽ có nhiều cơ hội để kiếm việc ở những nơi, chẳng hạn như cửa hàng, ngành y tế, trường học và vườn trẻ hay trong ngành chuyên chở khách. Nhiều người cũng có thể tìm được việc làm trong các nghề có liên quan đến sự phát triển công nghệ thông tin.