Arbeidsliv

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Arbeidslivet i Norge blir styrt av mange lover og avtaler, for eksempel arbeidsmiljøloven og ferieloven.

Politikerne på Stortinget vedtar lovene, mens arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om avtaler gjennom fagforeningene sine.

Lovene gjelder for alle arbeidsgivere og arbeidstakere, mens avtalene gjelder for bestemte yrkesgrupper.

Eksempler på lovbestemte rettigheter:

 • Alle arbeidstakere i Norge har rett til en arbeidskontrakt. Kontrakten skal blant annet inneholde avtalt lønn og arbeidstid.
 • En normal arbeidsuke er 37,5 timer.
 • Arbeidstakere i Norge har rett til minimum 25 virkedager med ferie.
 • Arbeidstakere i Norge har rett til å være borte fra jobben med full lønn et visst antall dager hvis de selv eller barna er syke.
 • Arbeidstakere som får barn, har rett til permisjon med lønn.

Fakta

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven er en viktig lov som gjelder alle arbeidstakere i Norge. Alle arbeidsgivere og arbeidstakere må følge denne loven. Arbeidsmiljøloven handler blant annet om:

 • ansettelser og kontrakter
 • arbeidstid
 • fravær fra jobben
 • helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)
  • Arbeidsgiveren har hovedansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, mens arbeidstakeren har ansvar for:
 • å skape et godt arbeidsmiljø
 • å være med og gjennomføre de tiltakene som blir satt i verk for å bedre arbeidsmiljøet
 • å delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet ved bedriften

Fra arbeidsmiljøloven

Ferieloven

sier blant annet noe om

 • hvor mye ferie man har krav på
 • når ferien skal tas
 • ferie i oppsigelsestida
 • ny jobb og ferie
 • sykdom i ferien

Ferieloven er en såkalt minimumslov. Det betyr at noen arbeidstakere har enda bedre avtaler enn det loven sier, men ingen har dårligere.