የስራ ህይወት

የሥራ አለም መብቶችና ግዴታዎች

ኖርዌይ ውስጥ የሥራ ህይወት በተለያዩ ህጐችና ውሎች ይመራል። ለምሳሌ የኖርዌይ የሥራ አካባቢ ድንጋጌ እና የእረፍት ጊዜ ድንጋጌ ተጠቃሽ ናቸው።

የተወካዮች ምክር ቤት ፖለቲከኞች ህጐቹን የሚያፀድቁ ሲሆን፣ አሰሪዎችና ሠራተኞች ደግሞ በማህበራቸው አማካይነት ከስምምነት ላይ ይደርሳሉ።

ህጎቹ በሁሉም ቀጣሪዎችና ተቀጣሪዎች ላይ ተግባራዊ ሲደረጉ፣ ዉሎቹ ደግሞ የሚያገለግሎት ለተወሰኑ ሙያዎች ነው።

በህግ የፀደቁ መብቶች ምሳሌዎች፡-

 • ኖርዌይ ውስጥ ሁሉም ሠራተኞች የቅጥር ውል የመፈራረም መብት አላቸው። ይህ ውል ሊያካትት ከሚገባቸው መረጃዎች መካከል የሠራተኛው ደሞዝና እና የሥራ ሰዓታት ይገኙበታል።
 • ኖርዌይ ውስጥ መደበኛው የሥራ ጊዜ በሣምንት 37.5 ሰዓታት ነው።
 • ኖርዌይ ውስጥ ሠራተኞች በየዓመቱ ቢያንስ 25 የሥራ ቀናት እረፍት ማግኘት ይችላሉ።
 • ኖርዌይ ውስጥ ሠራተኞች ራሳቸዉ ከታመሙ ወይም ልጆቻቸው ህመም ካጋጠማቸው ሙሉ ክፍያ እያገኙ ለተወሰኑ ቀናት ከሥራ መቅረት ይችላሉ።
 • ሠራተኞች የወሊድ ፈቃድ ከነደሞዙ የመውሰድ መብት አላቸው።
 • ሠራተኞች ሥልጠና ሲወስዱ ደሞዝ የማግኘት መብት አላቸው።

መረጃ

የሥራ ህግ

የሥራ ህግ ኖርዌይ ውስጥ ላሉት ሁሉንም ሰራተኞች የሚመለከት አስፈላጊ ህግ ነው። ሁሉም ቀጣሪዎችና ተቀጣሪዎች ይህንን ህግ መከተል አለባቸው። የሥራ ህግ የሚመለከተው፣

 • ቅጥርና ኮንትራትን
 • የሥራ ሰዓትን
 • ከሥራ መቅረትን
 • ጤና፣ የሥራ ቦታና ደህንነትን
 • የሥራ ቀጣሪዉ የሥራ ቦታን በተመለከተ ኃላፊነት ሲኖረዉ፣ ሠራተኛዉ ደግሞ የሚከተለው ኃላፊንት አለበት፣
 • ጥሩ የስራ ሁኔታን መፍጠር
 • የስራ ቦታን የተሻለ ለማድረግ የተወኑ ውሳኔዎችን ሥራ ላይ ለማዋል መትጋት
 • በድርጅቱ ውስጥ በተመሰረቱት የሰራተኞች መብትና የስራ ሁኔታ ማመቻቻ ድርጅቶች መሳተፍ

ከስራ ህግ ውስጥ፣

የዕረፍት ህግ ከሚገልጻቸው ውስጥ፣

 • አንድ ሰው ምን ያህል ዕረፍት ለመውሰድ መብት እንዳለው
 • መቼ እረፍቱ መወሰድ እንደሚገባው
 • ከሥራ በማቆም ጊዜ የእረፍት ሁኔታ
 • አዲስ ሥራና እረፍት
 • በእረፍት ጊዜ ህመም

Ferieloven er en såkalt minimumslov. Det betyr at noen arbeidstakere har enda bedre avtaler enn det loven sier, men ingen har dårligere.