အလုပ္ခြင္ေလာက

အလုပ္ခြင္ေလာက၏ အခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ တာဝန္မ်ား

ေနာ္ေဝအလုပ္ခြင္ေလာကသည္ ဥပေဒႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲထားသည္ – ဥပမာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ အားလပ္ရက္႐ွည္ဆိုင္ရာဥပေဒ။

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးၿပီး၊ တဘက္တြင္ အလုပ္႐ွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက သူတို႔၏ အစည္းအ႐ံုးအသီးသီးမွတဆင့္ ညႇိႏႈိင္းထားခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူရမည္။

ဥပေဒမ်ားက အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္အမ်ဳိးအစားတခုခ်င္းႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။

ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပမာမ်ား –

 • အလုပ္သမားတိုင္းတြင္ အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္႐ွိရမည္။အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္သည္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူထားေသာ လစာ ႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္တို႔ ပါဝင္ရမည္။
 • ရက္သတၱပတ္ တပတ္တြင္ ပံုမွန္ အလုပ္ခ်ိန္မွာ ၃၇.၅ နာရီျဖစ္သည္။
 • တႏွစ္လွ်င္ အလုပ္သမားတိုင္း ခြင့္ရက္႐ွည္ ၄ ပတ္ ထက္မနည္း ခံစားခြင့္႐ွိရမည္။
 • ေနာ္ေဝတြင္ အလုပ္သမားကိုယ္တိုင္ (သို႔) ၎၏ကေလးမ်ား ဖ်ားနာလွ်င္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ားအတြက္ လစာအျပည့္ျဖင့္ အလုပ္နားခြင့္႐ွိသည္။
 • သားသမီးေမြးဖြားမည့္အလုပ္သမားမ်ားသည္ လစာမပ်က္ခြင့္ရက္႐ွည္ ယူခြင့္႐ွိသည္။
 • အလုပ္သင္ၾကားေလ့က်င့္ေနစဥ္အတြင္း လစာရပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။

အခ်က္အလက္

လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ(Arbeidsmiljøloven)

လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ(Arbeidsmiljøloven) သည် အလုပ်လုပ်သူအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးကြီးသည့်ဥပဒေတခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုဥပဒေကို အလုပ်ရှင်အားလုံးနှင့် အလုပ်သမားအားလုံးက မပျက်မကွက်လိုက်နာကြရပါမည်။ လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေက ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်များထဲမှ အချို့မှာ –

 • အလုပ်ခန့်ခြင်း(ansettelser) နှင့် စာချုပ်များ(kontrakter)
 • အလုပ်ချိန်(arbeidstid)
 • အလုပ်ပျက်ကွက်ခြင်း(fravær fra jobben)
 • ကျန်းမာရေး-( helse-), ဝန်းကျင်ရေးရာ-(miljø-) နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ(sikkerhetsarbeid)များ – ဖြစ်ကြပါသည်။
  • လုပ်ငန်းခွင်တခုမှာ လုပ်ငန်းဝန်းကျင်အတွက် အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာ အလုပ်ရှင်ပင်ဖြစ်ကာ အလုပ်သမားအနေနှင့်ဝတ္တရားရှိသည်က –
 • ကောင်းမွန်သည့်လုပ်ငန်းဝန်းကျင်တခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးရေး
 • လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ချမှတ်ထားသည့်စီမံမှုများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး
 • စက်ရုံအလုပ်ရုံ၏ စုပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် အန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး- နှင့် ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစီအမံများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး – တို့ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေ(Arbeidsmiljøloven) မှ –

အားလပ်ရက်ရှည်ဆိုင်ရာဥပဒေ (Ferieloven)

အားလပ်ရက်ရှည်ဆိုင်ရာဥပဒေ (Ferieloven) က ဖွင့်ဆိုထားသည့် စကားရပ်အချို့မှာ –

 • အားလပ်ရက်ရှည်မည်မျှ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည် –
 • အားလပ်ရက်ရှည်မည်မျှ ရပိုင်ခွင့်ရှိသည် –
 • ferie i oppsigelsestida
 • အလုပ်ရပ်စဲ/ဖြုတ်ချိန်ကာလအတွင်း အားလပ်ရက်ရှည်
 • အလုပ်အကိုင်သစ်နှင့် အားလပ်ရက်ရှည်
 • အားလပ်ရက်ရှည်အတွင်း နာမကျန်းမှု – စသည်တို့ပါဝင်သည်။
  • အားလပ်ရက်ရှည်ဆိုင်ရာဥပဒေသည် အနိမ့်ဆုံးရပိုင်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တချို့အလုပ်သမားများသည် ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတာထက် သာလွန်သည့်ခံစားခွင့်များဖြင့် အလုပ်ခန့်စာချုပ်ရရှိတတ်ကာ ပိုညံ့သည့်သဘောတူစာချုပ်ကိုမူ မည်သူမျှမကြုံစေရပေ။