Shaqada

Xaquuqda iyo waajibaadka shaqooyinka

Shaqooyinka Noorway waxaa haga sharciyo badan iyo heshiisyo, tusaale sharciga daryeelka shaqaalaha iyo sharciga fasaxa

Siyaasiyiinta barlamaanka ayaa dejiya sharciyada, meesha ay shaqo bixiyaasha iyo shaqaaluhu isku raacaan heshiisyada iyaga oo la kaashanayo ururada shaqaalaha.

Sharcigu waxuu quseeyaa dhammaan shaqo bixiyaasha, shaqaalaha, laakiin heshiisyadu waxay quseeyaan qaaarka ka tirsan shaqaalaha.

Tusaalooyin xaquuqda sharciga ku qoran:

 • Dhammaan shaqaalaha Noorway waxay xaq u leeyihiin heshiis warqad shaqo. Heshiiskana waxaa ku qoran mushaarka iyo waqtiga shaqada.
 • Waqtiga caadiga ah ee usbuuca shaqadu waa 37,5 saacadood.
 • Shaqaalaha Noorway waxay xaq u leeyihiin ugu yaraan 4 usbuuc oo fasax ah sanadkii.
 • Shaqaalaha Noorway waxay xaq u leeyihiin inay guriga joogaan maalmo haddii ay iyagu ama caruurtoodu xanuunsan yihiin.
 • Shaqaalaha ay caruuri u dhashaan waxay xaq u leeyihiin fasax ay mushaarkooda qaadanayaan.

Wax sax ah

Sharciga daryeelka shaqaalaha

Sharciga daryeelka shaqaalaha waa sharci muhiim ah wuxuuna quseeyaa dhammaan shaqaalaha Noorway oo dhan. Dhammaan shaqo bixiyayaasha iyo shaqaalaha waa inay raacaan sharcigan. Sharcigani wuxuu ka hadlayaa:

 • Shaqo qorista iyo heshiiska shaqada
 • Waqtiga shaqada
 • Ka maqnaanshaha shaqada
 • Caafimaadka cimilada iyo nabadgalyada shaqaalaha (HMS)
 • ArbeShaqo bixiyuhu wuxuu masuul ka yahay daryeelka shaqaalaha koobta shaqada, shaqaaluhuna waxay masuul ka yihiin:
 • Inay abuuraan jawi wanaagsan ee koobta shaqada
 • Inay ka qeybqaataan waxyaalaha lagu wanaajinayo jawiga koobta shaqada
 • Inay ka qeybqaataan dhawrista iyo nabadgalyada koobta shaqada ee uu qorayo sharcigu.

Sharciga daryeelka shaqaalaha,

Sharciga fasaxa

wuxuu leeyahay

 • Inta maalmood ee xaq u leedahay fasax
 • Waqtiga aad qaadan kartid fasaxa
 • Fasax waqtiga shaqada kaaga egtahay/waqtiga ruqsada
 • Shaqo cusub iyo fasaxa
 • Markii aad xanuunsatid waqtiga fasaxa

Sharciga fasaxu waa waxa ugu yar ee shaqaaluhu xaq u leeyihiin. Waxaa jira shaqaale leh heshiis ka wanaagsan sharciga fasaxa, laakin ma jiraan shaqaale leh wax ka hooseeya sharciga fasaxa.