การจ้างงาน

สิทธิและหน้าที่การจ้างงาน

ตลาดแรงงานอร์เวย์ถูกควบคุมโดยกฎหมายและสัญญา เช่น พระราชบัญญัติสภาพแวดล้อมการทำงานและพระราชบัญญัติวันหยุดประจำปี

นักการเมืองในรัฐสภาผ่านกฎหมายเหล่านี้ ในขณะที่ลูกจ้างและนายจ้างทำสัญญาผ่านสหภาพกรรมกร

ข้อกำหนดของพระราชบัญญัตินำไปใช้กับลูกจ้างและนายจ้างทุกคน ในขณะที่สัญญานำไปใช้กับกลุ่มอาชีพเฉพาะ

ตัวอย่างสิทธิที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ:

 • ลูกจ้างทุกคนในนอร์เวย์มีสิทธิทำสัญญาการจ้างงาน สัญญาต้องข้อตกลงเกี่ยวกับค่าแรงและชั่วโมงการทำงาน
 • ในนอร์เวย์ชั่วโมงการทำงานปกติใน 1 อาทิตย์คือ 37.5 ชั่วโมง
 • ลูกจ้างในนอร์เวย์มีสิทธิลาวันหยุดได้อย่างน้อย 4 อาทิตย์ต่อปี
 • ลูกจ้างในนอร์เวย์มีสิทธิที่ไม่ต้องทำงานแต่ได้ค่าจ้างเต็มตามจำนวนวันถ้าพวกเขาหรือลูกๆ ของพวกเขาป่วย
 • ลูกจ้างที่มีลูกมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างการหยุดเพื่อคลอดลูก
 • ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างการอบรม

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญัติสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พระราชบัญญัติสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นกฎหมายที่สำคัญสำหรับลูกจ้างทุกคนในประเทศนอร์เวย์ นายจ้างและลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติสภาพแวดล้อมในการทำงานครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • การจ้างงานและสัญญา
 • ชั่วโมงการทำงาน
 • การขาดงาน
 • สุขภาพ ความปลอดภัยและงานด้านสิ่งแวดล้อม (HMS)
  • นายจ้างมีความรับผิดชอบขั้นต้นสำหรับสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ในขณะที่ลูกจ้างรับผิดชอบดังนี้:
 • การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • การเข้าร่วมและใช้มาตรการที่กำลังดำเนินการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น
 • การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

จากการกระทำสิ่งแวดล้อมการทำงาน

พระราชบัญญัติวันหยุดประจำปีมี

ระจำปีมีไว้สำหรับ:

 • จำนวนวันหยุดที่พนักงานมีสิทธิได้รับ
 • เมื่อวันหยุดได้ใช้
 • วันหยุดระหว่างช่วงที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • งานใหม่และวันหยุด
 • ป่วยระหว่างวันหยุด

พระราชบัญญัติวันหยุดประจำปีเป็น”พระราชบัญญัติขั้นต่ำ” ซึ่งหมายความว่าลูกจ้างบางคนอาจมีข้อตกลงที่ดีกว่าความต้องการขั้นต่ำของพระราชบัญญัตินี้ แต่จะไม่มีแย่กว่า