İş hayatı

İş yaşamında haklar ve yükümlülükler

Norveç’te iş yaşamı, örneğin çalışma ortamı yasası ve tatil yasası gibi, çok sayıda yasa ve sözleşmelerle yönetilir.

İşverenler ve işçiler sendikaları kanalıyla sözleşmelerde uzlaşırken, parlamentoda (Stortinget) politikacılar yasaları yaparlar.

Sözleşmeler belirli meslek grupları için geçerli olurken,
yasalar tüm işverenler ve işçiler için geçerlidir.

Yasayla belirlenen haklara örnekler:

 • Norveç’te işçilerin hepsi iş sözleşmesi yapmak hakkına sahiptir. Sözleşme anlaşmaya varılan maaş ve çalışma süresini de içerir.
 • Normal bir çalışma haftası 37,5 saattir.
 • Norveç’teki çalışanların bir yıl içerisinde en az 25 çalışma günü tatil yapma hakları vardır.
 • Norveç’te işçiler, kendilerinin veya çocuklarının hasta olması halinde, belirli sayıda gün tam maaşla işe gitmeme hakkına sahiptirler.
 • Çocuğu doğan işçiler ücretli izin alma hakkına sahiptirler.
 • İşçilerin öğrenim sırasında maaş alma hakları vardır.

Bilgiler

Çalışma ortamı yasası

Çalışma Ortamı ve İşçi Koruma Yasası, Norveç’teki bütün çalışanlar için önemli bir yasadır. Tüm işverenler ve çalışanlar bu yasaya
uymak zorundadır. Çalışma Ortamı ve İşçi Koruma Yasası şunları kapsamaktadır:

 • İşe almalar ve sözleşmeler
 • Çalışma süresi
 • İşe devamsızlık
 • Sağlık, çevre ve güvenlik çalışması (HMS)
  • İşyerindeki çalışma ortamının ana sorumluluğu işverene aittir. Ancak, işçi aşağıda belirtilen hususlarda sorumluluk taşır:
 • Iyi bir iş ortamı yaratmak
 • Çalışma ortamını iyileştirmek için uygulamay konulan girişimlere katılmak ve uygulamak
 • İşletmede organize edilen koruma ve çevre çalışmasına katılmak
 • Çalışma Ortamı ve İşçi Koruma Yasası’ndan

Tatil yasası

Ne kadar izin talep etme hakkınızın olduğu

 • Ne kadar izin talep etme hakkınızın olduğu
 • İzin ne zaman alınacağı
 • Sözleşme fesih süresinde izin
 • yeni iş ve izin
 • İzinde hastalık

Tatil yasasına en asgari yasa denir. Bunun anlamı, işçiler yasada belirtilenlerden daha iyi sözleşmelere sahiptir. Ancak, daha kötüsüne sahip olamazlar.