အလုပ္ခြင္ေလာက

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္

အလုပ္ခြင္ေလာကဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

  • အလုပ်သမားများရော အလုပ်ရှင်များပါ အစည်းအရုံးကိုယ်စီရှိကြသည်။ အလုပ်သမားတို့၏ အကြီးဆုံးအစည်းအရုံးမှာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ (LO) ဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းမှာ စက်မှုလက်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် (NHO) ဖြစ်သည်။ ဤအသင်းများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ခလစာနှင့် အလုပ်ချိန်ပေါ်တွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် ဖြစ်သည်။
  • အလုပ်ရှင်များ နှင့် အလုပ်သမားများကြားတွင် ညှိနှိုင်း၍ပြေလည်ချိန်တွင် ကတိစာချုပ်တခုပေါ်ထွက်လာလေ့ရှိသည်။ ကတိစာချုပ်များသည် ထုံးစံအားဖြင့် ၂ နှစ်သင်တမ်းရှိသည်။ အလုပ်သမားများရော အလုပ်ရှင်များပါ ကတိစာချုပ်ကို လိုက်နာရန် ဝတ္တရားရှိသည်။
  • အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများကို အလုပ်သမားအစည်းအရုံးများဟု ခေါ်တွင်ပြီး နော်ဝေရှိ အလုပ်သမားအများစုသည် ထိုအဖွဲ့မျိုးတခုခုတွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေလေ့ရှိသည်။
  • အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အသင်းဝင်ဖြစ်နေစေရန် ငွေအနည်းငယ် ပေးသွင်းရသည်။

အလုပ္ခြင္ေလာကအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ပံု

လုပ္ငန္းခြင္တခို သာယာစိုေျပေစရန္ အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အေထြေထြေသာ ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္။ ေနာ္ေဝ အလုပ္ခြင္ေလာကတြင္ ဤသည့္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ခြင္တြင္း ဒီမိုကေရစီကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စီမံထည္သြင္းထားသည္။ အလုပ္သမားတိုင္း၏ တဦးခ်င္း အလုပ္ခြင္အေျခအေနကို ၾကားနာၿပီး တဦးစီ၏ လုပ္ငန္းခြင္ အဆင္ေျပမႈကို စီမံေပးမည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ အစည္းအ႐ံုးမွတဆင့္ ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုအေပၚ သိသင့္သည္မ်ားကို သိ႐ွိရသည္။

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္မထိခိုက္ေစေရး ႏွင့္ လံုႃခံႈေဘးကင္းေရးတို႔ အတြက္ အစီအမံမ်ားထား႐ွိရမည္ ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုတာဝန္အတြက္ ဝန္ထမ္းကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ အႀကီးအကဲ၏ကိုယ္စားလွယ္တဦးပါေသာအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး အစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္။

အခ်က္အလက္

အလုပ္သမားသမဂၢ (LO)သည္ အႀကီးဆံုးေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

စက္မႈလက္မႈႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NHO)သည္ အႀကီးဆံုးအလုပ္႐ွင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။ Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)