Arbeidsliv

Organisasjoner og medbestemmelse

Organisasjoner i arbeidslivet

  • Både arbeidstakere og arbeidsgivere har egne organisasjoner. Den største organisasjonen for arbeidstakere heter LO, og den største organisasjonen for arbeidsgivere heter NHO. Organisasjonenes oppgaver er blant annet å forhandle om lønn og arbeidstid.
  • Når arbeidsgivere og arbeidstakere blir enige om slike ting, blir det laget en avtale. Disse avtalene gjelder vanligvis i to år og kalles tariffavtaler. Både arbeidstakere og arbeidsgivere har plikt til å følge avtalene.
  • Arbeidstakernes interesseorganisasjoner kaller vi fagforeninger, og i Norge er mange arbeidstakere medlem av en slik forening.
  • Medlemmene betaler en sum for å være med i fagforeningen.

Medvirkning i arbeidslivet

For å skape et godt miljø på arbeidsplassen må arbeidsgiveren og arbeidstakerne samarbeide om de ulike avtalene. I norsk arbeidsliv er det derfor tilrettelagt for medbestemmelse og bedriftsdemokrati på flere måter. Den enkelte arbeidstakeren skal bli hørt og få være med å tilrettelegge sin egen arbeidssituasjon. Gjennom fagforeningen deltar de ansatte i drøftinger og får informasjon om virksomheten.

Større bedrifter er pålagt å sørge for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Dette arbeidet skal organiseres og følges opp av både en representant for de ansatte og en representant for ledelsen.

Fakta

LO er den største arbeidstakerorganisasjonen.

NHO er den største arbeidsgiverorganisasjonen. Landsorganisasjonen (LO) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)