Arbeidsliv

Velferdssamfunnet skaper arbeidsplasser

Mange forskjellige yrkesgrupper må til for at det norske velferdssamfunnet skal kunne fungere.

Her er noen eksempler:

  • lærere, kontorpersonell, rengjøringspersonell og andre ansatte i skolen
  • leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, kontorpersonell, rengjøringspersonell og andre ansatte på sykehus og sykehjem
  • saksbehandlere, kontorpersonell og andre ansatte i NAV

De fleste som jobber med utdannings- og helsetilbud i Norge, er offentlig ansatt. Det betyr at de jobber i staten, fylkeskommunen eller kommunen. Det offentlige kjøper også noen ganger forskjellige tjenester fra private firmaer. Et eksempel på dette er fastlegeordningen, der kommunen og staten betaler tilskudd til private leger.

Fakta

 

Et velferdssamfunn trenger mange arbeidstakere!

Ca. 30 % av de yrkesaktive i Norge i dag jobber i det offentlige.