Suuqa-shaqada

Daryeelka bulshadu wuxu abuuraa goobo shaqo

Kooxo badan oo xirfadlayaal kala duwan ahi waa muhiim si daryeelka bulshada noorwiijanku ay u shaqayn karto.

Waa kuwan tusaalayaal:

  • dhakhaatiir, kalkaalisooyin, shaqaale caafimaad, shaqaale xafiis, shaqaale nadaafadeed iyo shaqaale kale oo isbitaal iyo guryaha xannanada dadka waayeelka ah (sykehjem)
  • kiishayeyaal, shaqaale xafiis iyo shaqaalaha kale ee Nav

Inta badan dadka ka shaqeeya waxbarashada- iyo caafimaadka ee Norwey, waa shaqaale dawladeed. Taas macnaheedu waxa weeye inay u shaqeeyaan dawlada, gobolka iyo degmada. Dawladu waxay mararka qaarkood adeegyo kale duwan ka iibsataa shirkadaha gaarka loo leeyahey. Tusaale tan ku saabsan waa habka dhakhtarka joogtada ah, taas oo ay degmada iyo dawladu kabitaan siiso dhakhaatiirka gaarka ah.

Wax sax ah

Bulsho-daryeel waxa ay u baahan tahay dad badano o shaqeeya!

Qiyaastii boqolkiiba 30 dadka shaqayn kara Norwey maanta waxa ay u shaqeeyaan dawladda.