Shaqada

Daryeelka bulshadu wuxuu abuuraa shaqooyin

Waxaa loo baahan yahay dad badan oo xirfado kale gedisan leh haddii daryeelka bulshada Noorway la doonayo inuu shaqeeyo.
Waxaana ka mid ah:

  • Macalimiin, dad xafiisyada ka shaqeeya, dad nadaafadda ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale ee iskuulka ka shaqeeya.
  • Dhakhaatiir, kaalkaaliyayaal, shaqaale caafimaad, dad xafiisyada ka shaqeeya, dad nadaafadda ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale ee isbitaalada iyo guryaha waayeelada ka shaqeeya.
  • La taliyaal, dad xafiisyada ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale ee NAV ka shaqeeya.

Inta badan dadka ka shaqeeya waxbarashada iyo caafimaadku waa shaqaalo dawladeed. Taa micnaheedu wuxuu yahay waxay u shaqeeyaan dawladda, Gobalka ama degmada. Mar marka qaarkood dawladdu waxay wax ka iibsataa sharikadaha gooni loo leeyahay. Tusaale ahaan barnaamijka dhakhtarka joogtada ee qof walba waxay degmada iyo dawladdu siisaan lacag dhakhaatiirta iskood u shaqeysta.

Wax sax ah

Daryeelka bulshadu wuxuu u baahan hyahay shaqaale badan!

Qiyaastii 30% shaqaalaha Noorway waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka dadweynaha/dawladda.