ስራሕ ዓለም

ቬልፋርድ ሕብረተሰብ ቦታታት ስራሕ ይፈጥር

ድሕንነታዊ ሕብረተሰብ ኖርወይ መስመሩ ሒዙ ክኸይድ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሞያታት የድልዩ።

ኣብዚ ገለ ኣብነታት ኣሎ

  • መምሃራን፣ ሰራሕተኛታት ቤትጽሕፈት፣ ሰራሕተኛታት ጽሬትን ካልኦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑን።
  • ሓካይም፣ ነርሳት፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ሰራሕተኛታት ቤትጽሕፈት፣ ሰራሕተኛታት ጽሬትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ሆስፒታልን ሕክምናን።
  • ተሓዝቲ ጉዳይ፣ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈትን ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣብ ናቭ።

መብዛሕትኦም ኣብ ጽላት ትምህርቲን ጥዕናን ዝሰርሑ ኣብ ኖርወይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እዮም። እዚ ማለት ኣብ መንግስቲ፣ ዞባዊ ምምሕዳር(ፊልከስኮሙነ) ወይ ኮሙነ ይሰርሑ። መንግስቲ ውን ካብ ብሕታውያን ትካላት ሓንሳብ ሓንሳብ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታት ይገዝእ።ሓደ ኣብነት ፍታሕ ቀወምቲ ሓካይም እዩ፣ ኮሙነን መንግስቲን ንብሕታውያን ሓካይም ገንዘብ ይኸፍሉዎም።

ጭብጢ

ቬልፋርድ ሕብረተሰብ ብዙሓት ሰራሕተኛታት የድልዮ እዩ!

ከባቢ 30 % ካብቶም ሞያውያን ሰሕተኛታት

ኣብ መንግስታዊ ትካላት ይሰርሑ።