Đời sống lao động

Xã hội phúc lợi tạo ra công việc

Để cho xã hội phúc lợi tại Na uy được tồn tại, cần phải có nhiều nhóm ngành nghề khác nhau.

Dưới đây là một vài thí dụ:

  • thầy giáo, công chức văn phòng, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và các nhân viên khác ở trường học
  • bác sĩ, y tá, nhân viên chuyên môn về y tế, nhân viên văn phòng, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và các nhân viên khác ở bịnh viện và các dưỡng đường
  • nhân viên cứu xét hồ sơ, công chức văn phòng và các nhân viên khác ở NAV

Hầu hết những người làm việc về cung ứng giáo dục và y tế tại Na uy là công chức. Điều này nghĩa là họ làm việc cho nhà nước, công xã tỉnh hoặc công xã địa phương. Đôi khi nhà nước cũng mua các dịch vụ khác nhau từ các công ty tư nhân. Thí dụ như giải pháp bác sĩ riêng, qua giải pháp này công xã địa phương và nhà nước trả phụ cấp cho các bác sĩ tư.

Sự kiện

 

Một xã hội phúc lợi cần nhiều người có vịêc làm!

 

 

Khoảng 30% những người có việc làm  tại Na uy hiện làm việc trong các công sở.