အလုပ္ခြင္ေလာက

အလုပ္႐ွာျခင္း

ေနာ္ေဝတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း နိမ့္သည့္တိုင္ အလုပ္ရရန္ အႀကီးအက်ယ္ယွဥ္ႃပိႈင္ရဖြယ္႐ွိႏိုင္သည္။ အလုပ္ရလိုသူသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ရမည္။ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းကို အသံုးႁပႈၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္ရန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းျပရန္ အေရးႀကီးသည္။ အင္တာနက္ (သို႔) သတင္းစာမ်ားတြင္ လစ္လပ္ေသာအလုပ္မ်ားကို ေၾကျငာထားသည္။

သင်လုပ်လိုသောအလုပ်တခုတွေ့ရလျှင် လျှောက်လွှွာရေးကာ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစောင် ပေးပို့ရမည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင် သင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ မည်သည့်ဘွဲ့မည်သည့်အတတ်ပညာကို တတ်မြောက်ထားသည်၊ မည်သည်တို့ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည်တို့ကို ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင့်ကို လုပ်ငန်းရှင်ထံ လူတွေ့မေးမြန်း (အင်တာဗျူး) ရန် ခေါ်ယူခံရနိုင်စေရန် အလုပ်လျှောက်လွှာကောင်းတစောင်ကို အချိန်ယူပြီး ကျကျနနရေးရန် အရေးကြီးသည်။

အင္တာဗ်ဴးသို႔မသြားမီ သင့္ကိုယ္သင္ ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါေစ။ ထိုလုပ္ငန္း(ကုမၸဏီ) အေၾကာင္း သိေအာင္လုပ္ထားပါ။
အင္တာနက္တြင္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ငန္းအေၾကာင္းသိသူ တေယာက္ေယာက္ထံတြင္ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ဖြယ္႐ွိပါသည္။

ေမးခြန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ မည္သို႔ေျဖမည္ကို ႄကိႈတင္စဥ္းစားထားပါ။ လုပ္ငန္း႐ွင္က မည္သို႔ေမးမည္ထင္ပါသလဲ? သင္မည္သို႔ေျဖပါမည္လဲ?

အခ်က္အလက္

အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္လႊာ

အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္လႊာတေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္ –

 • သင့္အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေလာေလာဆယ္ သင္ဘာလုပ္ေနသည္
 • သင့္ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္
 • မည္သည့္အတြက္ သင္ ဤအလုပ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္

ေလွ်ာက္လြာမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္နည္းျဖင့္ (သို႔) အီးေမးလ္ ျဖင့္ ပို႔ေလ့႐ွိသည္။

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ သင္၏ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႄကံႈကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႃခံႈငံုေဖာ္ျပေသာ မွတ္တမ္းတေစာင္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္တေစာင္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္ –

 • ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
 • အဓိကအရည္အခ်င္းမ်ား
 • ပညာအဆင့္အတန္း
 • လုပ္ငန္းအေတြ႔အႄကံႈ
 • အျခား သင့္အေၾကာင္းသိသင့္သည္မ်ား
 • ေထာက္ခံသူမ်ား

အလုပ္လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း(အင္တာဗ်ဴး) အတြက္ သိထိုက္သည္မ်ား

 • အင္တာဗ်ဴးဝင္ရန္႐ွိလွ်င္ ႄကိႈႄကိႈတင္တင္ထြက္္ပါ။ ကုမၸဏီ/လုပ္ငန္းဌာန မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိၿပီး မည္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းေလ့လာထားပါ။
 • မည္သည့္အဝတ္အစားမ်ားဆင္ယင္မည္ မည္သို႔ေသာ ဥပဓိ႐ုပ္မ်ားေပၚလြင္ေစရမည္ကို စဥ္းစားထားပါ။
 • ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုေအာင္ၾကည့္ျခင္းတို႔သည္္ အေရးႀကီးၿပီး နည္းစနစ္က်သည္။
 • အေကာင္းျမင္ပါ၊ ႁပံႈးပါ၊ အင္တာဗ်ဴးတြင္ သင္စကားေျပာေနသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ႄကိႈးစားပါ။