Vendi i punës

Kërkimi i punës

Edhe pse papunësia është e ulët në Norvegji, konkurrenca mund të jetë e madhe për vende të lira të punës. Ata që duan një punë, duhet të jenë aktiv. Është e rëndësishme që të përdorin kontaktet dhe rrjetet, dhe të tregojnë se janë të interesuar për të punuar. Shumë vende pune shpallen në internet ose në gazetë.

Kur një person e ka gjetur një punë që e dëshiron, duhet të shkruaj një kërkesë/lutje dhe ta dorëzoj një CV. Një CV duhet të tregoj se kush jeni ju, çfarë shkolle keni të kryer, dhe çfarë keni punuar më parë. Është e rëndësishme të përdorni mjaft kohë për ta shkruar një kërkesë të mirë, ashtu që ndoshta mund të ftoheni për shkuar në një intervistë tek punëdhënësi.

Para se të shkoni për një intervistë, ju duhet të përgatiteni mirë. Duhet marr informacion në lidhje me ndërmarrjen. Ndoshta mund të lexoni në lidhje me ndërmarrjen në internet, ose ju mund të pyesni dikë që di për ndërmarrjen?

Duhet të mendoni se si do të përgjigjeni pyetjeve të ndryshme. Çka do të ju pyet punëdhënësi? Çfarë do të përgjigjeni?

Faktet

Kërkesa për punë

Një kërkesë pune përmban këto pika:

 • shkurtimisht rreth vetvetes, dhe për atë që bëni tani
 • përshkrim i shkurtër i prejardhjes së juaj
 • pse ju përshtateteni për këtë vend pune

Është e zakonshme për të dorëzuar kërkesën në mënyrë elektronike, nëpërmjet internetit ose me e-mail.

CV

Një CV-i është një dokument që ofron një pasqyrë të shkurtër të shkollimit dhe të përvojës së punës që keni ju. Një CV-i përmban, zakonisht këto pika:

 • Të dhënat biografike për një person
 • kualifikimet kyçe
 • shkollimi
 • përvoja profesionale
 • informacione tjera rreth vetvetes
 • rekomandimet

Këshilla kur të shkoni në intervistë për punë

 • Të vini në kohën e duhur, kur ju do të shkoni në një intervistë. Kontrolloni ku gjendet ndërmarrja, dhe si mund të shkoni deri atje.
 • Mendoni se çfarë lloj të rrobave keni të veshur, dhe çfarë përshtypje ju jepni.
 • Një shtrëngim duarsh dhe shikim në sy, janë gjëra të rëndësishme dhe të mira.
 • Të jeni pozitiv, buzëqeshje dhe të përpiqeni të bëni kontakt të mirë me ata që janë duke biseduar me ju në intervistë.