การจ้างงาน

การหางาน

ถึงแม้ว่าอัตราการจ้างงานในนอร์เวย์จะต่ำ แต่ก็มีการแข่งขันมากสำหรับบางงาน ผู้ซึ่งกำลังต้องการงานในนอร์เวย์ต้องมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะถือเอาประโยชน์ของเครือข่ายและสัญญาของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสนใจในการหางาน โอกาสของงานจำนวนมากถูกประกาศออนไลน์หรือในหนังสือพิมพ์

เมื่อคุณได้พบงานที่คุณต้องการจะทำแล้ว คุณต้องเขียนใบสมัครพร้อมทั้งส่งประวัติโดยย่อ (Et curriculum vitae /CV) ซึ่งในประวัติโดยย่อ จะบอกว่าคุณเป็นใคร คุณมีวุฒิการศึกษาอะไร และคุณทำอะไร สิ่งสำคัญคือ คุณควรใช้เวลาในการเขียนการสมัครงานให้ดี เพื่อที่บางทีคุณอาจจะได้รับการขอให้ไปสัมภาษณ์กับนายจ้าง

ก่อนไปสัมภาษณ์ สำคัญมากที่ต้องเตรียมตัวให้ดี หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท บางทีคุณสามารถหาข้อมูลออนไลน์หรือคุณสามารถถามคนที่คุ้นเคยกับบริษัท

ให้คิดถึงว่าคุณควรจะตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไร คุณคิดว่าคนสัมภาษณ์จะถามคุณเกี่ยวกับอะไร และคุณควรตอบอย่างไร

ข้อเท็จจริง

ใบสมัครงาน

ใบสมัครงานมีข้อมูลต่อไปนี้

 • -คำแนะนำตัวคุณเองอย่างย่อและงานหรือกิจกรรมปัจจุบันของคุณ
 • -สรุปภูมิหลังด้านอาชีพของคุณ
 • -ทำไมคุณจึงเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้

เป็นเรื่องปกติที่สมัครงานทางโดยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์และผ่านอีเมล

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปเป็นสรุปการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • รายละเอียดส่วนตัว
 • คุณสมบัติที่สำคัญ
 • การศึกษา
 • ประสบการณ์ทางอาชีพ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวกับคุณ
 • การอ้างอิง

เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน

 • ไปตรงเวลาสัมภาษณ์ หาข้อมูลว่าบริษัทอยู่ที่ไหนและไปที่นั่นอย่างไรไว้ล่วงหน้า
 • แต่งกายเหมาะสมและพิจารณาความประทับใจที่คุณต้องการให้
 • การจับมือกันให้แน่นและการสบตาเป็นสิ่งสำคัญ มองในแง่บวก ยิ้มและ
 • พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่กำลังสัมภาษณ์คุณให้มากเท่าที่จะทำได้