Đời sống lao động

Xin việc

Tuy mức thất nghiệp tại Na uy là thấp, nhưng khi xin việc có thể gặp nhiều cạnh tranh. Người muốn có việc, phải tự chủ động. Điều quan trọng là dùng sự quen biết và các mối giao tế, và tỏ ra là bạn muốn đi làm. Nhiều việc làm trống chỗ được đăng trên internet hoặc trên báo.

Khi tìm thấy việc làm mà bạn thích, bạn phải viết đơn và gửi cv. Trong cv bạn sẽ kề về mình, về trình độ học vấn và về những gì bạn đã làm. Điều quan trọng là dùng thời gian để viết một đơn xin việc khôn khéo, như thế bạn có thể được mời đến phỏng vấn tại hãng xưởng nơi cần người.

Trước khi đi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Tìm hiểu các thông tin về hãng xưởng đó. Bạn có thể đọc về hãng xưởng đó trên internet, hay có thể hỏi những người biết về hãng xưởng này?

Hãy suy nghĩ kỹ những gì mà bạn sẽ trả lời về các câu hỏi khác nhau. Bạn nghĩ chủ nhân sẽ hỏi bạn điều gì? Bạn sẽ trả lời thế nào?

Sự kiện

Đơn xin việc

Một đơn xin việc bao gồm các điểm này:

 • đôi nét về bạn và bạn đang làm gì
  đôi nét về nguồn gốc của bạn
  tại sao bạn thích hợp cho công   việc này

Việc nộp đơn qua điện tử trên internet hoặc qua e/post là bình thường.

Cv

Bản cv là một văn kiện đưa ra phần liệt kê ngắn gọn về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn. Cv bao gồm các điểm này:

 • lý lịch cá nhân
  các khả năng chính
  trình độ học vấn
  kinh nghiệm làm việc
  các thông tin khác về bạn
  Người giới thiệu

Các chỉ dẫn khi phỏng vấn xin việc

 • Có mặt sớm khi bạn sẽ đến phỏng vấn. Tìm hiểu hãng nằm ở   đâu, và bạn đến đó bằng cách nào.
  Suy nghĩ bạn sẽ mặc quần áo nào, và ấn tượng mà bạn đưa   ra.
  Một cái bắt tay chặt và cái nhìn qua ánh mắt là quan trọng   và đúng.
  Hãy vui vẻ, tươi cười và tìm cách có được sự tiếp xúc tốt với những người bạn   nói chuyện trong cuộc phỏng vấn.