Đời sống lao động

Xin việc

Tuy mức thất nghiệp tại Na uy là thấp, nhưng khi xin việc có thể gặp nhiều cạnh tranh. Người muốn có việc, phải tự chủ động. Điều quan trọng là dùng sự quen biết và các mối giao tế, và tỏ ra là bạn muốn đi làm. Nhiều việc làm trống chỗ được đăng trên internet hoặc trên báo.

Khi tìm thấy việc làm mà bạn thích, bạn phải viết đơn và gửi cv. Trong cv bạn sẽ kề về mình, về trình độ học vấn và về những gì bạn đã làm. Điều quan trọng là dùng thời gian để viết một đơn xin việc khôn khéo, như thế bạn có thể được mời đến phỏng vấn tại hãng xưởng nơi cần người.

Trước khi đi phỏng vấn, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Tìm hiểu các thông tin về hãng xưởng đó. Bạn có thể đọc về hãng xưởng đó trên internet, hay có thể hỏi những người biết về hãng xưởng này?

Hãy suy nghĩ kỹ những gì mà bạn sẽ trả lời về các câu hỏi khác nhau. Bạn nghĩ chủ nhân sẽ hỏi bạn điều gì? Bạn sẽ trả lời thế nào?

Sự kiện

Đơn xin việc

Một đơn xin việc gồm có những điểm sau đây:

 • đôi nét về chính bạn và hiện nay bạn làm gì
 • đôi nét về nền tảng gốc gác của bạn
 • tại sao bạn lại thích hợp với công việc bạn xin

Việc gửi đơn xin bằng điện tử qua internet hoặc qua e-post là bình thường.

Cv

Cv là một văn kiện liệt kê ngắn gọn về trình độ văn hóa và kinh nghiệm làm việc của bạn. Một cv nên gồm có những điểm sau đây:

 • lý lịch cá nhân
 • những khả năng quan trọng
 • trình độ học vấn
 • kinh nghiệm nghề nghiệp
 • những thông tin khác về bạn
 • Người giới thiệu

Những lời khuyên khi phỏng vấn xin việc làm

 • Hãy có mặt trong thời gian rộng rãi khi bạn đến phỏng vấn. Hãy kiểm lại hãng xưởng bạn xin việc nằm ở đâu, và bạn đến đó bằng cách nào.
 • Nghĩ đến loại quần áo bạn sẽ mặc, và ấn tượng mà bạn sẽ đưa ra.
 • Một cái bắt tay siết chặt và tiếp xúc qua ánh mắt là điều quan trọng.
 • Hãy lạc quan, mỉm cười và tìm cách tạo sự tiếp xúc tốt với những người bạn sẽ nói chuyện trong cuộc phỏng vấn.