Arbeidsliv

Lønn og skatt

I Norge er det vanlig å snakke om årslønn. Gjennomsnittlig brutto årslønn for heltidsansatte ligger rundt 500 000 kroner i året. Kvinner tjener i gjennomsnitt rundt 85 prosent av det menn tjener. Se SSBs nettside: Lønn, alle ansatte.

Det er vanlig å få utbetalt lønn på en fast dato én gang i måneden. Nettolønnen blir satt rett inn på arbeidstakerens bankkonto. Arbeidstakeren får også en lønnsslipp som viser hvor mye han eller hun har tjent, og hvor mye han eller hun er trukket i skatt av arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiverens plikt å trekke skatt fra arbeidstakerens bruttolønn før lønnen blir utbetalt. Arbeidsgiveren overfører skattepengene til det offentlige.

Den norske samfunnsmodellen er helt avhengig av at innbyggerne betaler forskjellige skatter og avgifter. Skatter og avgifter finansierer blant annet velferdsgodene våre. Alle arbeidstakere i Norge betaler skatt til kommunen de bor i og til staten. Arbeidsgivere betaler også skatt til kommune og stat.

Hvor mye skatt hver enkelt arbeidstaker betaler, varierer. Generelt kan vi si at jo høyere inntekt personen har, jo høyere prosentandel betaler han eller hun i skatt. Men utgifter som for eksempel hvor mye renteutgifter vi har på lån, hvor mye vi betaler til barnepass, og hvor høye reiseutgifter vi har til jobben, er også med på å bestemme hvor mye skatt vi skal betale. I gjennomsnitt betaler en arbeidstaker ca. 25 prosent av bruttolønnen sin i skatt.

Fakta

Skattekort

Alle som jobber, må ha skattekort. Skattekort bestiller du på Skatteetaten.

Lønnsslipp

Alle som får utbetalt lønn, skal få en lønnsslipp. Lønnsslippen er en kvittering på betalt skatt.

Bruttolønn

Dette er lønnen du får før skatt.

Nettolønn

Dette er lønnen du får utbetalt etter at skatt, pensjonsinnbetaling og annet er trukket fra.