کاري ژوند

معاش او مالیه

په ناروې کې عامه ده، چې خلک د کلني معاش په هکله خبرې کوي. د ټولو هغو خلکو نا خالصه منځنی (اوسط) کلنی معاش، چې پوره وخت کار کوي ۵۰۰۰۰۰ کرونه دی. ښځینه په منځنۍ توګه د نارینه وو د تنخوا ۸۵ سلنه ګټي.
د مرکزي احصايې انترنت پاڼه وګورئ: د کارکوونکو معاش

معاش په معموله توګه په یوه ټاکلې نېټه په میاشت کې یو ځل ورکول کېږي. خالص معاش مستقیمآ د کارګر بانکي حساب ته استول کېږي. همدارنګه کارګر ته یوه معاش پاڼه هم استول کېږي، له کومې چې څرګندېږي، چې څومره ګټه یې کړې ده او کارورکوونکي ترې څومره مالیه کرځولې ده.

مخکې له دې چې کارګر ته معاش ورکړل شي، کار ورکوونکی دنده لري، چې د کارګر د نا خالصې تنخوا څخه مالیه وګرځوي. کار ورکوونکی د مالیې پېسې دولت ته انتقالوي.

د ناروېژي ټولنې موډل په دې پورې تړلی دی، چې وګړي بېلابېل مالیات ورکړي. مالیات د نورو شیانو تر څنګ زمونږ د هوساینې مرستې تمویلوي.

په ناروې کې ټول کارګران د خپلو استوګنو ښاروالیو (کمونونو) او دولت ته مالیه ورکوي.
استخداموونکي هم ښاروالیو او دولت ته مالیه ورکوي.

د کارګرانو مالیه له یو بل سره توپیر لري. په عمومي توګه ویلای شو، چې هر څومره چې د یو چا ګټه ډېره وي په هماغه اندازه په سلو کې لوړه سلنه مالیه ورکوي. خو، زمونږ د سود، ماشومانو د ساتلو او همداشان کار ته د تګ راتګ لګښتونه هم د مالیې په اندازه اغیزه کوي. په منځنۍ توګه یو کارګر د خپلې ناخالصې تنخوا ۲۵ سلنه مالیه ورکوي.

معلومات

د مالیې کارت

هر څوک چې کار کوي، باید مالیه ورکړي.
د مالیې کارت د لاندې انترنت پاڼې له لارې راغوښتلای شئ:
Skatteetaten.

معاش پاڼه

ټول هغه کسان چې معاش تر لاسه کوي، باید معاش پاڼه تر لاسه کړي. معاش پاڼه د ورکړل شوې مالیې یو سند دی.

ناخالصه معاش

دا ستاسو هغه تنخوا ده، چې مالیه، تقاعد او داسې نور ترې نه وي ګرځېدلي.

خالص معاش

دا ستاسو هغه تنخوا ده، چې مالیه، تقاعد او داسې نور ترې ګرځېدلي وي.