การจ้างงาน

ค่าจ้างและภาษี

ในประเทศนอร์เวย์เป็นเรื่องปกติที่จะพูดถึงรายได้ประจำปี ซึ่งรายได้ประจำปีก่อนหักภาษี (brutto) ของทุกคนที่ทำงานเต็มเวลา เฉลี่ยแล้วประมาณ 500,000 โครนต่อปี ผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 85% ของรายได้ของผู้ชาย www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobhusinnt

เป็นเรื่องปกติที่ลูกจ้างจะได้รับเงินรายได้ ตามวันที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน รายได้สุทธิหรือรายได้หลังจากการหักภาษีแล้ว จะโอนเข้าในบัญชีธนาคารของลูกจ้าง และลูกจ้างจะได้รับใบแจ้งเงินเดือน ที่แสดงให้เห็นว่าเขาหรือเธอได้รับเงินรายได้จำนวนเท่าไร และนายจ้างได้หักค่าภาษีจากเขาหรือเธอไปเป็นเงินจำนวนเท่าไร

นายจ้างมีหน้าที่ ที่จะต้องหักค่าภาษีจากรายได้ทั้งหมดของลูกจ้าง ก่อนที่จะจ่ายเงินให้ลูกจ้าง และนายจ้างต้องโอนเงินค่าภาษีนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รูปแบบสังคมของนอร์เวย์นั้น ขึ้นอยู่กับการที่ประชากรจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียนต่าง ๆ ซึ่งภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยในการจัดการเรื่องการเงิน รวมทั้งสวัสดิการผลประโยชน์ทางสังคมของพวกเรา ลูกจ้างทุกคนในประเทศนอร์เวย์จ่ายภาษีให้กับเทศบาลเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ และจ่ายให้รัฐบาล นายจ้างก็เช่นเดียวกัน ต้องจ่ายภาษีให้กับเทศบาลเมืองและรัฐบาล

จำนวนเงินที่ลูกจ้างจะต้องจ่ายภาษีนั้นแตกต่างกันไป กล่าวโดยทั่วไปคือ รายได้ของบุคคลนั้นมากเท่าไร เปอร์เซ็นต์ของการจ่ายภาษีของเขาหรือเธอ จะมากขึ้นเท่านั้น แต่รายจ่ายบางอย่าง เช่น รายจ่ายจากอัตราดอกเบี้ยที่เรากู้ยืมเงิน รายจ่ายจากค่าเลี้ยงดูบุตร หรือค่าใช้จ่ายจากการเดินทางไปทำงาน รายจ่ายเหล่านี้ยังเป็นตัวช่วยกำหนดว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเท่าไร โดยเฉลี่ยลูกจ้างจะจ่ายภาษีประมาณ 25% ของรายได้ทั้งหมดของเขา

ข้อเท็จจริง

บัตรการหักภาษี

ทุกคนที่ทำงานต้องการบัตรการหักภาษี คุณสามารถสั่งบัตรการหักภาษีได้ที่ Skatteetaten.

สลิปค่าจ้าง

ทุกคนที่ได้รับเงินจะได้รับสลิปค่าจ้าง ซึ่งเป็นใบเสร็จรับเงินของภาษีที่จ่ายไป

รายได้รวม

สิ่งนี้เป็นรายได้ที่คุณได้รับก่อนภาษี การจ่ายเงินบำนาญ และการหักอื่นๆ ที่ถูกเอาออกไป

รายได้สุทธิ

สิ่งนี้เป็นรายได้ที่คุณได้รับหลังจากภาษี การจ่ายเงินบำนาญและการหักอื่นๆ ที่ถูกเอาออกไป