İş hayatı

Maaş ve vergi

Norveç’te genelde yıllık maaştan konuşulur. Yıllık ortalama brüt maaş tam gün çalışan biri için yaklaşık 500.000 krondur. Kadınların ortalama yıllık maaşları erkeklerin yaklaşık yüzde 85’i kadardır. www.ssb.no/befolkning/statistikker/fobhusinnt

Maaşlar genel olarak ayda bir kez belli bir tarihte ödenir. Net maaş çalışanın banka hesabına yatırılır. Çalışana ayrıca verilen maaş bordrosunda, ne kadar kazandığı ve işveren tarafından ne kadar vergi kesintisi yapıldığına dair bilgiler bulunur.

Net maaş ödenmeden önce brüt maaştan vergi kesintisi yapmak işverenin sorumluluğudur. İşveren kesilen vergileri kamuya aktarır.

Norveç toplum modeli halkın çeşitli şekillerde ödediği vergi ve harçlara bağımlıdır. Vergiler ve harçlarla toplumun refah imkanlarının finansmanı sağlanır. Tüm çalışanlar oturdukları belediyeye ve devlete vergi öderler. Ayrıca, işverenler de belediyelere ve devlete vergi öder.

Çalışanların ödedikleri vergi gelirlerine göre değişir. Genel olarak fazla geliri olan şahısların vergi ödeme yüzdeleri daha fazla, az kazananların ise daha az diyebiliriz. Bununla birlikte ne kadar vergi ödeyeceğimizi giderlerimize de bağlıdır. Örneğin, banka borcumuza ne kadar faiz ödediğimiz, çocuk bakımına ne kadar ödediğimiz, ya da işe gidiş gelişteki yol masrafımızın miktarı, ne kadar vergi ödeneceği konusunda belirleyicidir. Çalışanlar ortalama brüt maaşlarının yüzde 25’ini vergi olarak öderler.

Bilgiler

Vergi kartı

Tüm çalışanların vergi kartının olması gerekir. Vergi kartını Skatteetaten internet adresinden sipariş verebilirsiniz.

Maaş ödenti makbuzu

Maaş ödenenlerin tümü maaş ödenti makbuzu alır. Maaş ödenti makbuzu vergi ödendiğini gösterir bir makbuzdur.

Brüt maaş

Vergi, emeklilik primi ve diğer kesintiler yapılmadan aldığınız maaştır.

Net maaş

Vergi, emeklilik primi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra aldığınız maaştır.