Arbeidsliv

Svart arbeid

Svart arbeid er ulovlig og regnes som økonomisk kriminalitet. Både arbeidsgivere og arbeidstakere kan bli straffet for svart arbeid.

Svart arbeid er umoralsk. En arbeidstaker som ikke betaler skatt, bidrar ikke til fellesskapet. På denne måten er det å arbeide svart nesten det samme som å stjele fra de andre i samfunnet.

Hvert år mister staten mange millioner kroner i skatteinntekter, arbeidsgiveravgifter og trygdeavgifter på grunn av svart arbeid. Dette er penger som skulle ha vært med på å betale for velferdssamfunnet.

I tillegg til å være ulovlig og umoralsk kan svart arbeid få store økonomiske og andre konsekvenser for arbeidstakeren:

  • ingen lønn under sykdom
  • ingen feriepenger
  • ingen pensjonspoeng
  • ikke rett til dagpenger ved arbeidsledighet
  • ingen arbeidsulykkesforsikring
  • ikke mulighet til å låne penger i banken
  • ingen arbeidsavtale – ingen sluttattest – ingen dokumentert arbeidserfaring – vanskelig å få nytt arbeid

Fakta

Svart arbeid er ulovlig

Å arbeide svart betyr å jobbe uten kontrakt og uten å betale skatt. Arbeidsgiveren betaler heller ikke arbeidsgiveravgift eller trygdeavgift for arbeidstakeren.