Radni život

Rad na crno

Rad na crno je nezakonit. I poslodavci i uposlenici mogu biti kažnjeni za ekonomski kriminalitet pri radu na crno.
Raditi na crno je nemoralno. Jedan uposlenik koji ne plaća porez ne doprinosi zajednici. Na ovaj način je raditi na crno isto kao i krasti od drugih pripadnika društva.

Svake godine država izgubi mnoge milione kruna na utaji poreza, doprinosa poslodavaca i osiguranja zbog rada na crno. Ovo je novac koji je trebao doprinijeti društvu socijalnog staranja.

Pored toga što je nedozvoljen i nemoralan, rad na crno može prouzrokovati velike ekonomske i druge posljedice za uposlenog:

  • bez plaće pri bolesti
  • bez novaca pri odmoru
  • bez mirovinskih / penzionih poena
  • bez prava na novčanu dnevnu naknadu pri nezaposlenju
  • bez osiguranja pri radnoj nesreći
  • bez mogućnosti uzimanja kredita u banci
  • bez radnog ugovora – bez završnog atesta – bez dokumentiranog radnog iskustva – teško dobiti novi posao

Činjenice

Rad na crno je nemoralan i nezakonit!

Raditi na crno znači raditi bez ugovora i bez plaćanja poreza. Poslodavac ne plaća ni svoje izdatke niti osiguravajuće izdatke za uposlenog.