Shaqada

Shaqada suuqa madow

Shaqada suuqa madow waa sharci daro. Qofka shaqaalaha ah iyo kan shaqada bixinayo waxay muteysan karaan lacag ganaax sharci darada shaqada suuqa madow.

Shaqada suuqa madow waa damiir xumo. Qofka shaqaalaha ah ee aan bixin canshuur, waxba kuma darsado waxa dadweynaha ka dhexeeya. Sidaa daraadeed shaqada suuqa madow waxay la mid tahay adiga oo dhacaya xoolo dadweyne.

Sanad kasta dawladda waxaa laga lunsadaa malaayeen kroner oo lacag canshuur, lacagta shaqada, lacagta daryeelka shaqaalaha shaqada suuqa madow awgeed. Lacagta waxaa lagu bixin lahaa daryeelka iyo adeega bulshada.

Sidoo kale shaqada suuqa madow sharci daro iyo damiir xumo ka sakow, waxay u keeni kartaa shaqaalaha dhibaatooyin waaweyn oo dhaqaale iyo kuwe kale waxaana ka mid ah:

  • Wax mushaar ah malehid markii aad xanuunsatid
  • Lacag fasax ma lihid
  • Lacag hawlgebka ma lehid
  • Xaq uma lehid lacagta shaqo la`aanta markii ay shaqadu kaa dhamaato
  • Ma lehid caymis haddii aad shaqada ku dhaawacan tihid
  • Lacag bangi kama deysan kartid
  • Ma lehid warqad shaqo heshiis, cadeyn in shaqadu kaa dhamaatey, cadeyn inaad soo shaeysay, iyo inay dhib badnaato inaad shaqo kale heshid

Wax sax ah

Shaqada suuqa madow waa shaqo damiir xumo iyo sharci daro ah!

In lagu shaqeeyo suuqa madow waxay tahay inaadan warqad shaqo heshiis haysan, canshuur aadan bixin. Shaqo bixiyahuna uusan bixin canshuur iyo lacagta shaqada iyo lacagta daryeelka shaqaalaha.