การจ้างงาน

งานผิดกฎหมาย

งานผิดกฎหมายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถถูกลงโทษสำหรับความผิดทางการเงิน

งานผิดกฎหมายเป็นสิ่งผิดศีลธรรมจรรยา ลูกจ้างที่ไม่ได้จ่ายภาษี ไม่ได้ช่วยเหลือสังคม หรืออีกนัยหนึ่ง งานผิดกฎหมายไม่ต่างมากนักจากการขโมยจากคนอื่นในสังคม

ทุกปี รัฐบาลจะสูญเสียเงินหลายล้านเคราน์ในเงินได้เกี่ยวกับภาษีและประกันของชาติของพนักงานและการจ่ายเงินประกันสังคมเนื่องจากงานผิดกฎหมาย เงินส่วนนี้ควรถูกใช้เพื่อช่วยการจ่ายเงินสำหรับผลประโยชน์ทางสังคม

นอกจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมจรรยาแล้ว งานผิดกฎหมายสามารถมีผลตามมาด้านอื่นๆ และด้านการเงินที่สำคัญสำหรับลูกจ้างคือ:

  • ไม่ได้รับค่าแรงระหว่างป่วย
  • ไม่ได้รับค่าแรงในวันหยุด
  • ผลประโยชน์เงินบำนาญไม่มีการสะสม
  • ไม่มีสิทธิในผลประโยชน์การว่างงาน
  • ไม่มีประกันอุบัติเหต์ที่เกิดจากงานที่ทำ
  • ไม่มีโอกาสของกู้เงินจากธนาคาร
  • ไม่มีสัญญาการจ้างงาน ไม่หลักฐานอ้างอิงรายชื่อนายจ้างคนก่อนและไม่มีเอกสารประสบการณ์การทำงาน ซึ่งทำให้ยากในการหางานใหม่

ข้อเท็จจริง

งานผิดกฎหมายเป็นทั้งสิ่งผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม!

การทำงานที่ผิดกฎหมายหมายความว่าทำงานโดยไม่มีสัญญาและไม่จ่ายภาษี เนื่องด้วยงานผิดกฎหมายนี้ ลูกจ้างไม่ได้จ่ายค่าประกันภัยของชาติของนายจ้าหรือการจ่ายสมทบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง