İş hayatı

Kaçak çalışmak

Kaçak vergisiz iş yapmak ekonomik suç kapsamına girer. Bu yüzden kaçak işi hem yapan hem de yaptıran cezalandırılabilir.

Ayrıca kaçak iş yapmak ahlaki de değildir. Kaçak iş yaptığında vergi de ödemeyen bir çalışan yaşadığı topluma katkıda bulunmamış olmakta ve kaçak iş yaparak aynen hırsızlık yapmış gibi toplumdaki diğer fertlerin haklarını çalmış kabul edilmektedir.

Yapılan kaçak iş sonucu devlet her yıl milyonlarca kron vergi geliri, işveren harçları ve sosyal sigortalar harcı gelirini kaybetmektedir. Kaybedilen bu gelirler refah toplumu için kullanılacak olan paradır.

Bütün bunlara ek olarak kaçak iş yapan bir kişi yasak ve ahlaki olmayan iş yaptığından dolayı büyük ekonomik kayıplara ve diğer yaptırımlara maruz kalabilir:

  • Hastalık durumunda maaş ödemesi yapılmaz
  • Tatil parası verilmez
  • Emeklililk puanı kazanamaz
  • İşsiz kalındığında günlük ödenek alamaz
  • Kaza sigortası yaptırılmaz
  • Bankadan kredi alma imkanı yoktur
  • İş anlaşması yapamaz – bonservis alamaz- iş tecrübesi ve belgesi olamaz– yeni iş bulma imkanı zordur

Bilgiler

Kaçak çalışma hem ahlaka aykırı hem de yasa dışıdır!

Kaçak çalışma bir sözleşme olmadan ve vergi ödemeden çalışmak demektir. Ayrıca, işveren ne işveren vergisi ne de çalışan için sigorta primi öder.