Utdanning og kompetanse

Utdanningssystemet i Noreg

Her ser du ei oversikt over utdanningssystemet i Noreg:
Utdanningssystemet i Noreg

Fakta

Opplæringsplikt

  • I Noreg er det opplæringsplikt for barn og unge. Det tyder at alle barn som bur i Noreg, har rett til 10 års opplæring på grunnskulenivå.
  • Barn startar på skulen det året dei fyller 6 år.
  • All ungdom og mange vaksne har rett til vidaregåande opplæring.
  • Offentlege høgskular og universitet er gratis.
  • Barnehage er ikkje obligatorisk, men dei fleste barn går i barnehagen frå dei er 1‒2 år gamle.