Utdanning og kompetanse

Utdanningssystemet i Norge

Her ser du en oversikt over utdanningssystemet i Norge:
Utdanningssystemet i Norge

Fakta

Opplæringsplikt

  • I Norge er det opplæringsplikt for barn og unge. Det betyr at alle barn som bor i Norge, har rett til ti års opplæring på grunnskolenivå.
  • Barn starter på skolen det året de fyller seks år.
  • All ungdom og mange voksne har rett til videregående opplæring.
  • Offentlige høyskoler og universitet er gratis.
  • Barnehage er ikke obligatorisk, men de fleste barn går i barnehagen fra de er ett‒to år gamle.