Waxbarashada iyo aqoonta

Nidaamka waxbarasho ee Norwey

Halkan waxa aad ku arki qaabka nidaamka waxbarasho ee Norwey:
Utdanningssystemet i Norge

Wax sax ah

Waajibka waxbarasho

  • Norwey waa qasab waxbarashada carruurta iyo dhallinyardu. Macnaheedu waa dhammaan carruurta deggan Norwey waxay xaq u leeyihiin toban sanno oo waxbarasho heer dugsi hoose/dhexe ah.
  • Carruurtu waxa ay iskuulka bilaabayaan sannadka ay buuxinayaan 6 sanno.
  • Dhammaan dhallinyarada iyo in badan oo dadka waaweyn ahi waxa ay xaq u leeyihiin waxbarasho dugsi sare.
  • Maxadada (høgskole) dawladda iyo jaamacaduhu waa lacag la’aan.
  • Xannaanada khasab ma aha, laakiin inta badan carruurtu way tagaan xannaanada laga bilaabo hal – laba sanno jir.