waxbarasho iyo xirfad

Habka warbarashada Noorway

Wax sax ah

Waxbarashada qasabka ah

  • Waxaa waajib ku ah caruurta iyo dhalinyarada ku nool Noorweey ineey iskuul tagaan. Taa macnaeedu waxay tahay dhamaan caruurta ku nool dalkani, waxey leeyihiin xaquuq ah 10 sano waxbarasho iskuulada hoose ah.
  • Caruurtaasi waxeey bilaabaan iskuulka markey buuxiyaan 6 sano.
  • Dhamaan dhalinyarada iyo dad badan oo waaweyn ahi waxey xaq u leeyihiin waxbarashada dugsiga sare.
  • Jaamacadaha iyo macadyada la siman ee dowliga ahi waa lacag la’aan.
  • Goobaha caruurta lagu xanaaneeyo qasab ma ahan, laakiin caruurta badankood weey aadaan xanaanada lagu xanaaneeyo caruurta laga soo bilaabo markey hal sano – ama labo sano buuxiyaan.