Arsimimi dhe kualifikimi

Sistemi arsimor në Norvegji

Këtu është një pasqyrë e sistemit arsimor në Norvegji:
Utdanningssystemet i Norge

Faktet

Detyrim i mësimit/arsimimit

  • Në Norvegji është detyrim i shkollimit për fëmijët dhe të rinjtë. Kjo do të thotë se të gjithë fëmijët që jetojnë në Norvegji, kanë të drejtë, të dhjetë vjetëve të arsimit në nivel të shkollës fillore.
  • Fëmijët fillojnë shkollën, vitin kur ata i mbushin gjashtë vjet.
  • Të gjithë të rinjtë dhe shumë të rritur kanë të drejtën e arsimit të mesëm.
  • Shkollat e larta shtetërore dhe universitetet janë falas.
  • Çerdhja e fëmijëve nuk është e detyrueshme, por shumica e fëmijëve shkojnë në çerdhen e fëmijëve nga mosha një deri në dy vjeç.