การศึกษาและการเรียนรู้

ระบบการศึกษาในนอร์เวย์

ข้างล่างนี้เป็นภาพรวมของระบบการศึกษาในนอร์เวย์
Utdanningssystemet i Norge

ข้อเท็จจริง

เด็กและคนหนุ่มสาวทุกคนต้องเข้าเรียนในนอร์เวย์

  • เด็กและคนหนุ่มสาวทุกคนต้องเข้าเรียนในนอร์เวย์ ซึ่งหมายความว่าเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์มีสิทธิในการศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นเป็นเวลา 10 ปี
  • เด็กเริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุ 6 ปี
  • คนหนุ่มสาวทุกคนและผู้ใหญ่หลายคนมีสิทธิในการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  • วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • การเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลไม่ได้เป็นการบังคับ แต่เด็กส่วนใหญ่เข้าโรงเรียนอนุบาลเมื่ออายุ 1 – 2 ปี