ትምህርትን ብቕዓትን

ኣገባብ ትምህርቲ ኣብ ኖርወይ

ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓተ ትምህርቲ ኖርወይ ኣሎ።
Utdanningssystemet i Norge

ጭብጢ

ስልጠናዊ ግዴታ

ኣብ ኖርወይ ቆልዑትን መንእሰያትን ክመሃሩ ግዴታ እዩ። እዚ ማለት ከኣ ኩሎም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ቆልዑት 10 ዓመት ኣብ መሰረታዊ ቤት ትምህርቲ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም።

ሓደ ቆልዓ ኣብቲ ሽዱሽተ ዓመት ዝመልኣሉ ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ይጅምር።

ኩሎም መንእሰያትን ብዙሓት ዓበይትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንክመሃሩ መሰል ኣለዎም።

መንግስታዊ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲን ብናጻ እዩ።

መዋእለ-ህጻናት ግዴታዊ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን መብዛሕትኦም ቆልዑ መዋእለ-ህጻናት ይኸዱ እዮም ሓደ-ክልተ ዓመት ምስ መልኦም።