Nền giáo dục và kỹ năng

Hệ thống giáo dục tại Na uy

Đây là cái nhìn tổng quát về hệ thống giáo dục tại Na uy:

Utdanningssystemet i Norge

Sự kiện

Bổn phận học hành

  • Tại Na uy, trẻ em và thanh thiếu niên có bổn phận học hành. Điều này nghĩa là mọi trẻ em cư ngụ tại Na uy được quyền học 10 năm ở bậc trường cơ sở.
  • Trẻ em bắt đầu đi học vào năm chúng tròn 6 tuổi.
  • Mọi thanh thiếu niên và nhiều người lớn được quyền học ở bậc trung học phổ thông và trường nghề.
  • Các trường cao đẳng và đại học công đều miễn phí.
  • Vườn trẻ không có tính cách cưỡng bách, nhưng hầu hết trẻ em đi vườn trẻ từ khi chúng được 1-2 tuổi.