آموزش و توانایی

مهد کودک یک برنامه پرورشی می باشد

Barn og voksen i barnehage

کودکان در مهد کودک چیزهای زیادی می آموزند:

  • بودن با اطفال دیگر را تجربە می کنند.
  • آنها یاد می گیرند که دیگران را نیز در نظر داشته باشند.
  • آنها بیشتر مستقل می شوند.
  • معلومات بسیاری کسب می کنند.
  • آنها برای آغاز دورهٔ دبستان بهتر آماده می شوند.

کارمندان مهد کودک وقت زیادی را جهت برنامه ریزی برای این که کودکان چه چیزهایی در آنجا بیاموزند، صرف می کنند. آنها در جریان برنامه ریزی این فعالیتها باید قانون مهد کودک و دیگر مقررات و دستورالعملهایی را که مقامات مسئول مشخص کرده اند، مد نظر قرار دهند. از طرف مهد کودک به والدین در مورد اهداف کارهایی که در آنجا انجام میشود و همچنین فعالیت هایی که فرزندانشان در مهد کودک باید شرکت نمایند، اطلاعات داده می شود. Utelek i barnehagen والدین به جلسات عمومی والدین جلسات انفرادی دعوت می شوند. والدین در طول جلسات عمومی می توانند فرصت آشنایی با والدین دیگر را پیدا می کنند و در مورد مسائل مربوط با داشتن فرزندان خردسال با هم تبادل نظر نمایند. والدینی که آشنایی به زبان نروژی ندارند، حق استفاده از مترجم را به هنگام شرکت در جلسات عمومی والدین دارند.

تأمین مالی

پارلمان هر سال حداكثر شهریه‌ مهد كودك در نروژ را تعیین می كند. والدین نباید بیشتر از حداكثر شهریه‌ را پرداخت نمایند. این امر شامل مهد کودک های دولتی و خصوصی می باشد. ضمناً ممکن است هزینه های مربوط به غذا، گردش ها و غیره‌ نیز علاوه‌ بر‌ شهریه‌، پرداخت گردد.
برای اطلاعات بیشتر در این مورد به‌ این سایت مراجعه‌ كنید: makspris barnehage

هزینه فرستادن بچه به مهد کودک از یک شهرداری به‌شهرداری دیگر فرق می کند. در برخی از شهرداری ها خانواده های کم درآمد می توانند درخواست تخفیف شهریه‌ نمایند، در حالی که در شهرداری های دیگر این مبلغ بدون توجه به میزان درآمد، برای همه یکسان می باشد. برخی از شهرداری ها به والدینی که چند فرزند در همان مهد کودک داشته باشند، تخفیف می دهند، در حالیکه شهرداری های دیگر چنین برنامه‌ای ندارند.

 

آمار

مهد کودک

مهد کودک اجباری نمی باشد، اما تقریبا کلیە بچە ها در نروژ پیش از اینکە مدرسە را شروع نمایند بە مهد کودک می روند. نزدیك به‌ ٩٠ درصد كلیه‌ کودکان بین سنین یک تا پنج سالگی بە مهد کودک می روند.

مهد کودک باید از قوانین مهد کودک پیروی نماید. بنابراین کارمندان مهد کودک باید هنگام برنامە ریزی فعالیت ها در مهد کودک این قوانین را در نظر بگیرند.

مهد کودک رایگان نمی باشد. والدین هر ماه سهم خویش را می پردازند، در حالی کە دولت بقیە هزینە را پرداخت می کند.