ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသည္ သင္ၾကားျပသေရး အခြင့္အလမ္းတခု

Barn og voksen i barnehage

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ကေလးမ်ား အေျမာက္အျမား သင္ယူတတ္ေျမာက္ၾကသည္ –

  • အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေနရသည့္ အေတြ႔အႄကံႈရလာသည္။
  • သူတပါးအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာရမည္ကို သင္ယူၾကသည္။
  • ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ပိုမိုအားကိုးတတ္လာသည္။
  • အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုကို တတ္ေျမာက္လာၾကသည္။
  • ေက်ာင္းေနရန္ အဆင္သင့္ျပင္ၿပီးးသား ျဖစ္လာသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားက ေန႔ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ကေလးမ်ား အတြက္ သင္ယူသင့္သည္မ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသည္။ ထို စုေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈ (activity) မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ အစိုးရက ျပ႒ာန္းထားေသာ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အတူ အျခားစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီစဥ္ရသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမွ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကေလးမ်ားပါဝင္ရမည့္ စုေပါင္းလႈပ္႐ွားမႈ (activity) မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သိ႐ွိရလိမ့္မည္။ Uteleik i barnehagen မိဘမ်ားကို မိဘဆရာအသင္း အစည္းအေဝးႏွင့္ မိဘတဦးခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ဘိတ္ေခၚမည္ျဖစ္သည္။ မိဘဆရာအသင္း အစည္းအေဝးတြင္ မိဘမ်ား အျပန္အလွန္ သိကၽြမ္းခင္မင္ႏိုင္ၿပီး ကေလးငယ္႐ွိသျဖင့္ မည္သို႔ေတြ႔ႄကံႈၾကရသည္ကိုု ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာ္ေဝစကား မေျပာတတ္သည့္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိဘဆရာအသင္း အစည္းအေဝးသို႔ စကားျပန္ေခၚလာခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ငွေကြေးပံ့ပိုးမှု

နော်ဝေတွင် နေ့ကလေးထိန်းဌာနစရိတ်အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက်ကို နော်ဝေလွှတ်တော်က နှစ်စဉ်သတ်မှတ်ပေးသည်။ မည်သည့်မိဘကိုမျှ သတ်မှတ်စရိတ်ထက် ပိုမိုမကုန်ကျစေရ ပေ။ ဤသည်က အစိုးရပိုင်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်စေ နေ့ကလေးထိန်းဌာနတိုင်းနှင့် အကျုံးဝင်သည်။ အစားအသောက်၊ ခရီးထွက်ခြင်း နှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် အပိုကုန်ကျဖွယ်ရာများလည်း ရှိနိုင်သေးသည်။

မည်သို့ဆိုစေ နေ့ကလေးထိန်းဌာနတွင် ကလေးတယောက်ထားရသည့် ကုန်ကျစရိတ်မှာ မြို့နယ်တခုနှင့်တခု မတူပေ။ အချို့မြို့နယ်များတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအဖို့ လျှော့ဈေးရရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော်လည်း အချို့တွင် ဝင်ငွေကိုမငဲ့ဘဲ တန်းတူပေးရသည်။ အချို့မြို့နယ်များက နေ့ကလေးထိန်းဌာန တခုတည်းတွင် ကလေးတယောက်ထက် ပိုပြီးထားရလျှင် လျှော့ဈေးပေးသော်လည်း အခြားမြို့နယ်များက မပေးပါ။

makspris barnehage

 

အခ်က္အလက္

ေန႔ကေလးထိန္းဌာန

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသည္ မျဖစ္မေန ပို႔ထားရန္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ႐ွိ ကေလးအားလံုးနီးပါး ေက်ာင္းမေနမီကာလတြင္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသို႔ သြားေလ့႐ွိသည္။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က အသက္ ၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၅ ႏွစ္ၾကား႐ွိကေလးမ်ား၏ ၈၈.၅% သည္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနသို႔ သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားေသြးပါသူကေလးမ်ားအနက္ ၆၈% မွ်သာ သြားခဲ့ၾကသည္။

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားသည္ ေန႔ကေလးထိန္းဌာနမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို လိုက္နာက်င့္သံုးရသည္။ ထိုေၾကာင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လႈပ္႐ွားလုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရာမ်ားကို စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရးဆြဲရသည္။

ေန႔ကေလးထိန္းဌာနတြင္ ကေလးထားလွ်င္ အခမဲ့မရပါ။ မိဘမ်ားက လစဥ္ ကိုယ္တြက္က်စရိတ္ေပးရၿပီး က်န္ေသာ အမွန္တကယ္ကုန္က်စရိတ္ကို အစိုးရကေပးေခ်သည္။