Utdanning og kompetanse

Barnehagen er et pedagogisk tilbud

Barn og voksen i barnehage

Hele 90 % av alle barn i Norge i alderen 1–5 år går i barnehage.

I barnehagen lærer barna mange ting:

  • De får erfaring i være sammen med andre barn.
  • De lærer å ta hensyn til andre.
  • De blir mer selvstendige.
  • De lærer mye faktakunnskap.
  • De blir bedre forberedt til å begynne på skolen.

Personalet bruker mye tid på å planlegge hva barna skal lære i barnehagen. Når de planlegger disse aktivitetene, må de ta utgangspunkt i barnehageloven og andre regler og planer som myndighetene har fastsatt. Foreldrene får informasjon fra barnehagen om målene for arbeidet i barnehagen og om aktivitetene barna skal være med på.

Uteleik i barnehagen Foreldrene blir invitert til foreldremøter og individuelle foreldresamtaler. På foreldremøtene kan foreldrene bli kjent med hverandre og snakke sammen om hvordan det er å ha små barn. Foreldre som ikke snakker norsk, har rett til å ha med seg tolk på foreldremøter.

Finansiering

Stortinget fastsetter hvert år en makspris for barnehageplasser i Norge. Ingen foreldre skal betale mer enn denne maksprisen. Dette gjelder enten barnehagen er offentlig eller privat eid. I tillegg kan det komme kostnader til mat, turer og andre ting.

Les mer på:
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

Eigendel barnehageplass

Fakta

Barnehagen

Barnehagen er ikke obligatorisk, men nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen.

Barnehagene må følge det som står i barnehageloven. De ansatte må derfor følge loven når de planlegger aktivitetene i barnehagen.

Det er ikke gratis å ha barn i barnehage. Foreldrene betaler en egenandel hver måned, mens resten av det plassen koster, blir dekket av det offentlige.

LØS OPPGAVENE